Fråga oss här!
Vi erbjuder

Efterlängtad höjning av a-kassan

Nu är det klart att taket i a-kassan höjs. I förra veckan röstade riksdagen ja till att höja inkomsttaket till 25 000 kronor per månad.

Publicerad: Uppdaterad:

Förändringen träder i kraft den 7 september och innebär att alla som tjänar upp till 25 000 kronor per månad får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan under de 100 första dagarna. Idag ligger taket på 18 700 kronor.

- Det var på tiden och något vi har jobbat för länge, säger Kristofer Jervinge, utredare på Naturvetarna.

Han menar att det ökar legitimiteten för försäkringssystemet med tydligare koppling mellan vad folk betalar in och vad de får ut.

Men är det tillräckligt?

- Nej, men det är ett steg i rätt riktning, säger han och påminner om att taket i a-kassan inte har höjts på 13 år, vilket har inneburit en rejäl urholkning av ersättningen.

För de flesta av Naturvetarnas medlemmar innebär inte höjningen något i praktiken. Detta då inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan och ger 80 procent av tidigare inkomst upp till 100 000 kronor per månad.

- Efter höjningen kommer a-kassan att stå för en större del än i dag av ersättningen till arbetslösa. Inkomstförsäkringen faller ut för inkomster på över 25 000 kronor per månad.

Sänkning efter 100 dagar

Efter 100 dagar är inte ersättningen från a-kassan lika generös. Då blir den högsta dagpenningen 760 kronor, mot dagens 680 kronor.

Grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs från 320 kronor per dag till 365 kronor.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Lisa 2015-08-13

Känner tyvärr inte att detta är något att ropa hurra för. Ersättning ligger så oerhört mycket efter om man jämför med årliga löneökningar. Det känns som om jag straffas som arbetslös. Först blir jag uppsagd, sedan straffas jag för detta med en karens, därefter straffas jag igen genom att jag får 80% inte av min lön utan av en schablonlön och som om inte detta är tillräckligt så får jag efter x antal dagar endast 70% av denna schablonlön. Idag lever vi två vuxna på under existensminimum för en person. Och eftersom vi har kvar våra djur från innan jag blev uppsagd så lever vi alltså fler individer på under existensminimum för en person. Ibland blir det bara för mycket, speciellt som jag är en person som avskyr att gå hemma...
Kommentera