Fråga oss här!
Vi erbjuder

Duellen: Är nudging en bra idé?

Nudging ger en knuff i rätt riktning och underlättar att göra hållbara val. Men en liberal debattör är skeptisk och menar att metoden är utformad från ovan och kan leda fel. Vi hade länge till exempel nudging in i svenska kyrkan.

Publicerad: Uppdaterad:

JA

Åsa Sandberg, vd A Win Win World, och initiativtagare till nätverket Nudging Sweden

 

Varför behöver vi en knuff i en viss riktning?

Det är en metod som underlättar för människor att göra mer hållbara val. Många av oss vill vara mer miljövänliga och socialt ansvarstagande, men är för bekväma eller inte tillräckligt informerade för att göra de valen. Du är fri att göra vilket val du vill, men vi kan underlätta för dig att göra ett hållbart val.

Vem ska bestämma vad som är rätt beteende?

Vi följer hela tiden de senaste forskningsresultaten om vad som är det mest hållbara valet. Sedan är det helt upp till dig. Nudging handlar inte om att begränsa, straffa eller ta bort alternativ utan att helt enkelt ge en liten knuff i rätt riktning.

Finns det några risker, kan nudging missbrukas?

Det finns alltid människor som kan missbruka metoder och system, det kommer vi inte ifrån. Nudging kan ju till exempel användas för att få människor att konsumera mer. Säg att man skulle nudga folk att äta mer kött eller köpa fler engångsartiklar, då blir det inte hållbara val.

Finns det en övertro på nudging för att få oss att till exempel minska vårt klimatavtryck?

Flera studier har visat ett mycket positivt resultat. Det finns kritiska röster som säger "det här kommer inte rädda världen". Jag håller med. Nudging kommer inte som enda metod rädda världen, men det är en väg mot målet och ett bra komplement till andra incitament. Det har visat sig vara en metod som med ganska enkla medel får goda och mätbara resultat. Men vi behöver jobba på många olika fronter samtidigt, där nudging är ett sätt.

 

NEJ

Mattias Svensson, författare till boken Glädjedödarna – en bok om förmynderi (Timbro, 2011)

 

Varför behöver vi en knuff i en viss riktning?

Alla sliter vi väl med ovanor och att saker vi ägnar oss åt får delvis önskade resultat. Att hjälpa människor som så önskar med detta är en god utgångspunkt.

Vem/vilka ska bestämma vad som är rätt beteende?

Det måste människor få bestämma själva. Vad vi äter och dricker och hur vi lever är i allt väsentligt en fråga för den enskilde, inte för majoritetsbeslut eller experter.

Finns det några risker, kan nudging missbrukas?

Absolut. Framför allt i händerna på stat och politiker som har tvångsmakt till sitt förfogande. Ett problem är att metoden är icke-transparent och utformad från ovan, ofta för att uppnå vad just dessa ovanstående ser som goda utkomster, utan respekt för vad de utsatta människorna vill. Vi hade länge nudging in i Svenska kyrkan till exempel för alla medborgare. En dålig ordning i strid med religionsfriheten.

Finns det en övertro på nudging för att få oss att till exempel minska vårt klimatavtryck?

Ja. Folk uppfattas ofta som bångstyriga och svårövertalade, så akademiker med världsfrälsarambitioner går gärna en omväg för att via politiken få dem att lyda. Det brukar sällan sluta väl att jobba mot snarare än med människor. En del, men inte all, nudging har denna utgångspunkt.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Jonas 2015-09-28

Vi människor väljer ofta det bekvämaste och tenderar att tänka kortsiktigt i våra dagliga val, det är mänskligt. Men vår miljö är en resurs vi delar med alla. Här behöver vi hjälp eller en vänlig knuff mot val som gagnar oss alla i längden. Ett liberalt förhållningssätt kan vara bra i många sammanhang i samhället men inte när det handlar om hur vi handskas med begränsade gemensamma resurser som vår miljö och naturtillgångar på jorden.

Kim 2015-09-28

Håller med Malin. Den enslkildes rätt att göra som den vill måste rimligen upphöra när den inkräktar på andras frihet och möjligheter. Och det är rätt självklart egentligen. Vore det inte så skulle vi inte ha någon lagstiftning. Att det sedan finns människor som tycker att ju deras beteende inte ska ifrågasättas är ju inget nytt.

Malin 2015-09-25

tycker detta är ett konstigt resonemang när man pratar om miljö: "Det måste människor få bestämma själva. Vad vi äter och dricker och hur vi lever är i allt väsentligt en fråga för den enskilde, inte för majoritetsbeslut eller experter." De val gör som individer påverkar vår gemensamma miljö och därmed hela kollektivet nu och i framtiden.
Kommentera