Vi erbjuder
Ge högskolorna utanför storstäderna ökade forskningsanslag, tycker Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen. Foto: Johan Olsson

Debatt: Satsa på forskning i hela landet!

Högutbildade har stått för hälften av den ekonomiska utvecklingen i Sverige under åren 2001 – 2010. Våra regionala högskolor har bidragit till de framstegen. Nu är det dags att ge högskolorna utanför storstäderna ökade forskningsanslag.

Publicerad: Uppdaterad:

Sverige har under senare tid ökat antalet studieplatser och byggt ut framför allt högskolorna och de fyra nya universiteten. Resultatet är en kraftig uppgång i utbildningsnivå. Forskningsrapporten från Entreprenörskapsforum "En fungerande arbetsmarknad – nyckel till innovation och kunskapsdriven tillväxt" (2014 professor Johan Eklund m.fl.) visar att andelen högutbildade i regionerna runt de nya lärosätena har ökat med 34 procent.

De nya forskningsresultaten visar att så mycket som hälften av svensk ekonomisk tillväxt under det senaste årtiondet förklaras av högutbildade anställda, medan resterande tillväxt härrör från bland annat teknisk och ekonomisk utveckling.

Det är tydligt att de nya universiteten och högskolorna spelar en oerhört viktig roll i denna utveckling. Men tyvärr är det lika tydligt att dessa lärosäten kraftigt missgynnas ur forskningsperspektiv. Här går närmare 40 procent av alla studenter, men de får mindre än 9 procent av de statliga forskningsanslagen. Sett till effekten på samhällets utveckling bör möjligheterna med starka utbildnings- och forskningsmiljöer över hela Sverige prioriteras. Tillväxten 2001 – 2010 hade inte kunnat ske om högskolorna inte kunnat verka och utvecklas.

Tillgång till forskning, kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en ödesfråga för svenska företag, inte minst för bas- och tillverkningsindustrin som har sin produktion och utveckling utanför storstäderna. Det är här som tillgången till utbildad arbetskraft behövs. Det är här som den kontinuerliga kompetensutvecklingen måste äga rum. Det är här som forskningen kan bidra till att finna lösningar på problem som företagen står inför. Behov av högutbildade får inte bli en anledning till varför företag måste flytta verksamhet ut ur landet.

Om fördelningen i den kommande forskningspropositionen skulle justeras så att Sveriges nya universitet och högskolor under perioden fick upp till 15 procent av forskningsmedlen, tillsammans med en ökad stimulans för forskning i samproduktion med näringslivet, är jag övertygad om att det skulle stärka Sveriges konkurrenskraft betydligt.

Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies