Fråga oss här!
Vi erbjuder

DUELLEN: Kan vi lita på slutförvaringen av kärnbränsle?

Ännu är det inte klart om Sveriges radioaktiva avfall ska slutförvaras i Forsmark. Prövningen fortsätter för att få svar på om urberget klarar att härbärgera det utbrända kärnbränslet i svindlande hundra tusen år.

Publicerad: Uppdaterad:

NEJ

Johan Swahn, civilingenjör och kanslichef på Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

 

1. Är urberget i Forsmark tillräckligt stabilt?

Nej, Forsmark ligger i en av avlastningszonerna för geotektoniska rörelser som löper i öst-västlig riktning genom Sverige. Under en istid sker större rörelser i dessa zoner än på andra platser i Sverige, med högre risk för jordbävningar och förkastningar. Därför är valet av Forsmark för ett slutförvar i detta avseende sämre än andra platser, som Oskarshamn.

2. Finns det risk för att radioaktiva ämnen läcker ut?

Vid kusten är grundvattenströmningarna uppåtriktade. Detta innebär att när det börja läcka ut radioaktiva ämnen kan de relativt snabbt nå ekosfären. Kärnavfallsbolaget har talat om genombrottstider på 50-100 år. Detta kan låta som lång tid, men om kopparkapslarna förstörs på 500 års sikt och det börjar läcka, ska detta jämföras med de hundratusentusentals år som det använda kärnbränslet måste hållas isolerat.

3. Har den vetenskapliga prövningen varit tillräcklig?

Nej när gäller kopparkorrosion, fram till 2007. Den pågående prövningen av Strålsäkerhetsmyndigheten är inte avslutad än.

4. Vilken är den svaga länken i slutförvaringen?

Valet av Forsmark motiverades med att det finns få sprickor i berget, och därmed lite grundvatten. Men bentonitleran i bufferten kring kopparkapseln behöver vatten för att kunna svälla och skydda kopparytan. I stället för att så sker på tiotalet år tar det i Forsmark tusen år eller mer i de flesta deponeringshål. Om det då visar sig att vatten kan angripa kopparytan i frånvaro av syrgas kan detta tillsammans med ett flertal andra reaktioner relativt snabbt förbruka kopparkapseln.

 

JA

Saida Laârouchi Engström, kemist och direktör på Svensk Kärnbränslehantering AB
1. Är urberget i Forsmark tillräckligt stabilt?

Ja. SKB genomförde platsundersökningar i Forsmark under åtta år. Efter att ha studerat ett stort antal borrhål och åtskilliga undersökningar av berget och grundvattnet kunde SKB bekräfta genom en säkerhetsanalys att Forsmark uppfyllde högt ställda krav. Berget på det djup vi vill bygga förvaret på är kompakt och har få sprickor, vilket passar ypperligt för det vi vill uppnå. Detta även i jämförelse med andra platser både i Sverige och i Finland.

2. Finns det risk för att radioaktiva ämnen läcker ut?

Kapselhöljet utgörs av 5 cm koppar. Valet av materialet är gjort med tanke på att kapseln ska hålla under mycket långtid. Den dominerande korrosionsprocessen är sulfidbaserad och vår forskning visar att kapselns beständighet inte äventyras under de reducerande förhållanden som råder i slutförvaret helt i enlighet med myndigheternas hårda krav.

3. Har den vetenskapliga prövningen varit tillräcklig?

Den har pågått sedan början av 1980-talet. Detta granskas brett och utmynnar i ett yttrande från regeringen om kvaliteten och inriktningen på vår forskning. Sedan 2011, när vi lämnade in våra slutförvarsansökningar till regeringen, så pågår prövningen av våra ansökningar hos miljödomstolen och strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen har även låtit en internationell expertgrupp granska vår säkerhetsanalys. Prövningen av våra ansökningar som påbörjades 2011 pågår alltjämt.

4. Vilken är den svaga länken i slutförvaringen?

En utmaning vi har är den långa tidsrymden som slutförvaringen handlar om. Man måste känna ödmjukhet inför det, och ta höjd för att även det mest osannolika kommer att kunna inträffa.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Nilla 2015-04-09

Förvaring i 100 000 år... för 1,5 % av den tiden sedan så låg nuvarande Forsmark under havets yta. Sedan dess har bergrunden, den där som känns så stabil och orubblig för oss små människor, höjt sig ganska mycket. Processen fortsätter än idag. För 20 000 år sedan (20 % av förvaringstiden) så var Forsmark istället täckt av kilometertjock is, det var den som tryckte bergrunden nedåt. Titta gärna på en liten film: http://www.sgu.se/om-geologi/jord/fran-istid-till-nutid/film-om-istiden/ Jag tror att det rör sig, spricker, flödar vatten och ändrar förhållanden ganska mycket i bergrunden under så lång tid. Det inre av våran planet är flytande och landmassorna rör sig, geologin ändras och aktiviteten i olika områden varierar över tiden. Sen finns det ju meteoriter som kan ändra på saker och ting. 100 000 år...

Lars Kamél 2015-04-02

Fortsätter vi att använda och utveckla kärnkraften, kommer kanske kommande generationer av reaktorer att helt kunna förbränna dagens kärnavfall. Avvecklar vi däremot kärnkraften, som miljöflummarna vill, får vi dras med kärnavfallet i tiotusentals år.

Herr Nilsson 2015-04-02

Håller helt med Åke Barklund. Det rätta sättet att hantera bränslet på är att återanvända det i nya reaktorer. Vi har då bränsle som räcker för hela Svergies El-Förbrukning i över 500år, Så kan vi skippa miljöförstörande Kol,Olja,Gas,Sol,och Vind (japp de 2 sista har med sina utsläpp vad det gäller kemikalier och/eller oljud och vibrationer)

Åke Barklund 2015-04-02

Vårt bara till en ringa del använda kärnkrafts"avfall" bör lagras säkert i kanske 30 år på ett sådant vis att det enkelt går att plocka fram till den tidens reaktorer vilka kan krama ur de sista 95% av energin. 2045 är jag 100 år och ser fram emot fortsatt diskussion. Må så gott. / Åke Barklund
Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies