Fråga oss här!
Vi erbjuder

Chefsfrågan: Hur skyddar jag gravida från risker på jobbet?

Jag är chef på ett laboratorium där vi hanterar kemikalier. Vi har flera unga i fertil ålder och jag är angelägen om att ta mitt arbetsgivaransvar. Men hur kan jag veta om mina medarbetare tänker skaffa barn eller är gravida. Frågan är känslig och vi behöver hitta former för arbetsmiljöansvaret.

Publicerad: Uppdaterad:

Som arbetsgivare har du ansvar att i det systematiska arbetsmiljöarbetet skaffa kunskap om vilka riskmoment som finns på arbetsplatsen, och vilka av dessa som utgör en särskild risk för gravida arbetstagare. Allt detta finns bra beskrivet i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2007:5.

Ett problem är att du inte vet vem som är gravid, vilket du behöver veta eftersom arbetsplatsen har riskmiljöer. Ett förslag är att du informerar arbetstagarna om att det kan finnas risker på arbetsplatsen för den som är gravid. Men att du samtidigt informerar om att, arbetsgivaransvaret inträder först när arbetsgivaren fått kunskap om detta. Det blir ännu tydligare om arbetsgivaren har en arbetsmiljöpolicy, en del av det systematiska arbetsbetsmiljöarbetet, som beskriver era rutiner där även medarbetarnas ansvar framgår.

När en arbetstagare underrättat arbetsgivaren om sin graviditet, har du ett påtagligt arbetsmiljöansvar och du måste göra en riskbedömning av arbetet. Finns risken, så skall du utreda möjligheterna till omplacering. Kraven går dock inte så långt att arbetsgivaren behöver ordna nya jobb. Om den gravida arbetstagaren inte kan bli omplacerad till ett mindre riskfyllt arbete, finns rätten till havandeskapsledighet utan lön och graviditetspenning från Försäkringskassan.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies