Vi erbjuder

Chefsfrågan: Hur ska jag hantera styrelsen?

Jag har fått arbete som högsta chef på en ideell organisation. Själva jobbet är toppen, men jag har problem med styrelsen som lägger sig i den operativa verksamheten, allt från medarbetares löner till enskilda budgetposter. Hur kan jag få en ändring på detta?

Publicerad: Uppdaterad:

Det är ett problem som tyvärr inte är ovanligt i ideella organisationer då styrelseledamöter ofta har ett stort personligt engagemang för verksamheten. Om de inser sin roll kan det vara till fördel. Men i det fall du beskriver blir det en sammanblandning av rollerna, som i slutändan kan drabba verksamheten negativt.

Ett tips kan vara att se hur man har löst rollfördelningen i ett aktiebolag. Där regleras vd-rollen genom aktiebolagslagen och man har ofta en styrelseinstruktion som reglerar förhållandet mellan styrelse och vd. Hur en styrelseinstruktion kan se ut hittar du på webben.

I det här fallet är mitt förslag att du och styrelsen gemensamt tar fram en styrelseinstruktion, där ni klargör rollerna. En lösning kan vara att ta hjälp av någon utifrån och anordna en styrelseutbildning. Det är den högsta chefen som leder verksamheten, medan styrelsen anger inriktning och förutsättningar.

Det är också styrelsen som tillsätter och avsätter den högsta chefen. Den positionen omfattas inte av lagen om anställningsskydd, utan det skall framgå av anställningsavtalet vad som gäller om styrelsen avsätter dig. På Naturvetarnas hemsida för chefer finns mallar för hur ett sådant avtal kan se ut.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies