Fråga oss här!
Vi erbjuder
Många chefer har en alltför positiv självbild. Var lägger du själv mest av din tid? Coacha och ge feedback eller administrera, instruera och informera? Foto: Colourbox

Chefers självbild stämmer dåligt med verkligheten

Svenska chefer gör inte vad de tror att de gör när de leder. I stället för att coacha och ge feedback ägnar de sig mest åt att informera, instruera och prata. Det visar Simon Elvnäs i sin forskning, som han presenterade på Chefsfredag i Göteborg.

Publicerad: Uppdaterad:

"Jag har inte tid"' är en vanlig kommentar från chefer. Men varför har vissa tid, medan andra fastnar i tidsfällan?

– Det handlar om att göra rätt saker och veta vad man fyller sin arbetsdag med, säger Simon Elvnäs, industridoktorand på KTH.

I sin forskning har han gått på djupet och tittat på vad chefer gör när de leder. Han har filmat chefer och kartlagt vilka beteenden som förekommer mest.

– Självbilden stämmer dåligt med verkligheten. Många tror att de lägger mest tid på att coacha, ge feedback, inspirera och ha medarbetarna i fokus. I själva verket ägnas den mesta tiden åt att informera, instruera och prata.

Film klargör

Videofilmningen visar på ett avslöjande sätt hur chefer leder. Själva tror de att ger feedback och coachar på 40 procent av sin arbetstid. I själva verket gör de det på två procent. Siffrorna är i stort desamma i privata företag och organisationer som inom offentlig sektor.

Han menar att de flesta chefer inte har den verktygslåda som behövs för att vara en ledare som inger förtroende och motiverar.

– Ledarskap innebär att påverka, och det gäller att göra det på ett medvetet sätt och veta vilka konsekvenserna blir. Det handlar om att hitta en balans mellan samtal och handling.

Att bara tänka och känna leder inte framåt. Lika illa är det om fokus bara ligger på handling. "Gör vi rätt saker blir det bra", tänker många.

– Men så enkelt är det inte. Båda delarna måste finnas med, där chefen skapar ett klimat för hårda och mjuka värden, alltså både prestation och reflektion.

Prestation och relation

Simon Elvnäs skiljer på de två ledarskapstyperna, som grovt kan indelas mellan att vara prestationsinriktad och att ha fokus på relationer och reflektioner.

– Som ledare ska man växla mellan de två beteendena. Ju mer medvetet man kan göra det desto bättre kan man styra.

Chefen Kalle var en sådan chef som aldrig hade tid. Arbetstiden åts upp av möten och samtal med medarbetarna, som ringde i tid och otid och ville ha vägledning och bolla frågor. Det blev mycket prat om ditt och datt.

– Kalle jobbade reaktivt och svarade på alla frågor som dök upp. Jag frågade honom om han skulle kunna jobba mer proaktivt och ta reda på vilka behov medarbetarna har och vilka frågor de vill ha svar på.

De har slutat jaga mig

Med ett mer strukturerat sätt att jobba sparade han tid. Han minskade tiden att svara på frågor från femton timmar per vecka till två. "De har slutat jaga mig och telefonen har tystnat", säger Kalle, som konstaterar att medarbetarna på köpet har blivit mer självständiga.

Att ge feedback är en nyckel till bättre resultat, menar Simon Elvnäs. Trots alla arbetsplaner, instruktioner och möten blir inte alltid resultatet så bra. Många chefer har svårt att få andra att göra vad de ska.

– Prata med medarbetarna vad de gör i stället för hur de är. Återkoppla och ställ frågor om prestationen. Berätta vad du själv har gjort och prata om arbetet tillsammans, både om resultatet och allmänna reflektioner.

Han berättar vilken återkoppling som är den vanligaste.

– Okej, ja och hummande i kombination med en nickning är den feedback medarbetare får mest av sin chef. Att byta ut det mot "bra" är ett enkelt tips för att få motiverade medarbetare.

Pratar mindre

Det är möjligt att utvecklas som chef.

– Genom ett medvetet ledarskap kan chefer ägna mer tid åt medarbetarnas behov: återkoppling och coachning. Tiden för att informera, instruera och prata om saker utan koppling till arbetet minskade markant, visar min forskning.

Det innebär också att chefen pratar mindre och medarbetarna mer.

– Det medvetna ledarskapet har också inneburit att resultatet i verksamheten har blivit bättre, vilket är det överordnade syftet.

 

4 snabba tips

1. Bli medveten om hur du leder dina medarbetare. Ett medvetet ledarskap ger bättre resultat för verksamheten.

2. Hitta en balans mellan fokus på prestationer och relationer i ditt ledarskap.

3 Våga filma hur du beter dig som ledare. Det ger en tankeställare och möjlighet till förändring.

4. Träna på feedback som tillsammans med coachning är nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap.

 

Vad fick ni med från seminariet?

Marie Pihl, gruppchef för regulatory affairs på AstraZeneca

– Det var både tänkvärt och underhållande, och fick mig att tänka på betydelsen av återkoppling. Där kan jag bli bättre. Inser också att jag lätt fastnar i pratet. Jag har själv fått feedback tidigare på att utveckla mitt sätt att summera arbetsmöten och klargöra vad nästa steg är och det är något som jag aktivt arbetar med.

Vad gillar du Chefsfredag?

– Det ger energi och inspiration. Givande också att möta andra chefer och nätverka.

 

Sander Anfinset, teamchef för miljö och säkerhet på Norkonsult

– Det gav mig en tankeställare att granska och analysera mitt eget ledarskap och se vad jag kan förbättra. Positiv återkoppling är ett sådant exempel. Det är så lätt att kritisera. Själv lyckas jag ofta bra i medarbetarenkäter. Jag vill bli medveten om vad som är bra och mindre bra. Jag drivs av att kunna utvecklas som chef.

Vad gillar du Chefsfredag?

– Jag gillar formatet, en bra avslutning på veckan. Kul att träffa andra chefer och nyttigt att få sig en tankeställare.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera