Fråga oss här!
Vi erbjuder

Beslut kan ge fler dietistjobb

En ny överenskommelse ger kommunerna i Stockholms län tydligare ansvar för dietisterna. Detta ger fler äldre möjlighet till nutritionsbehandling, och kan förbättra villkoren för dietister.

Publicerad: Uppdaterad:

I början av juni tog Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms län, KSL, beslut om en överenskommelse som ger kommunerna i Stockholms län ansvaret för dietister inom äldreomsorgen.

Josephine Garpsäter är nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad och ordförande för sektionen inom gerontologisk och geriatrisk nutrition inom Dietisternas Riksförbund, DRF. Hon har varit projektledare för att ta fram ett förslag om hur ansvarsfördelning mellan landstinget och respektive kommun ska se ut.

– Det är jätteroligt att förslaget har gått igenom. Det har varit mycket slit på vägen. I grund och botten handlar det om att samhället inte ska diskriminera personer på grund av ålder. Att man inte ska fråntas rätten till nutritionsbehandling när man kommer till ett särskilt boende, säger hon.

KSL:s beslut innebär att de rekommenderar kommunerna att anta förslaget. Nu återstår för kommunerna inom länet att ta beslut om de vill ingå i överenskommelsen och anställa dietister.

– Förhoppningsvis betyder det att det blir fler dietisttjänster i Stockholm. Och eftersom lönerna inom kommunen generellt ligger högre kan det ge effekter på löneläget även inom primärvård och landsting, säger Josephine Garpsäter.

Naturvetarna har sedan ett par år tillbaka tillsammans med DRF försökt att lyfta fram behovet av dietistkompetens i kommunerna. Och ser positivt på beslutet.

– Att nu kunna vända den negativa trenden med minskande antal kommundietister är ett stort fall framåt. Förhoppningsvis ger utvecklingen i Stockholms län också ringar på vattnet runtom i Sverige, säger Kristofer Jervinge på Naturvetarna.

Text: Anna Norberg

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies