Frågor & svar
Vi erbjuder
Årets geolog har på ett unikt sätt kopplat ihop geologi och botanik. Han har gjort djupdykningar i den uppländska floran och kartlagt uppkomsten av hällebräcka.

Årets geolog får Uppland att blomma

Ebbe Zachrisson har valts till Årets geolog 2015. Utmärkelsen tillkännages i samband med Geologins dag på lördag. Det är Geosektionen inom Naturvetarna som delar ut priset.

Publicerad: Uppdaterad:

Årets geolog har på ett unikt sätt kopplat ihop geologi och botanik. Han har gjort djupdykningar i den uppländska floran och kartlagt uppkomsten av hällebräcka, en vitblommande växt som i hela världen bara finns i ett smalt bälte från Roslagen i öster till Oslo i väster.

Den har skapats genom en korsning av två arter som fann varandra när havet sjönk undan efter den senaste istiden och land mötte land. Det kanske kan finnas fröbanker av hällebräcka från yngre bronsåldern för 2 900 år sedan.

De kalkrika jordarna i Uppland, som också har sin källa från istiden, förklarar att det finns så gott om orkidéer i Uppland.

Men det är främst för karteringen av berggrunden av den svenska fjällvärlden som har gett honom priset. Många av de kartblad som finns över den svenska fjällberggrunden är han pappa till.

– Det är mitt livsverk, säger Ebbe Zachrisson som har varit pensionerad från Sveriges geologiska undersökning, SGU, i nästan 20 år.

Enligt juryns motivering gjorde han stora insatser inom svensk fjäll‐ och malmgeologi, var internationellt erkänd och känd som en god organisatör. Han prisas också för sin breda kompetens och stora entusiasm för geologin som vetenskap.

Årets geolog har beskrivit hur den svenska fjällkedjan har bildats. Det arbetet ligger till grund för den forskning som görs i dag. Det mest spektakulära är diamanter som har hittats i fjällvärlden.

– Diamanter bildas under högt tryck och vid höga temperaturer på stort djup. De finns i de så kallade skollorna, stora sjok av bergarter som transporterats hundratals kilometer i östlig riktning.

Ebbe Zachrisson är överraskad, glad och stolt över utmärkelsen som Geosektionen inom Naturvetarna delar den 5 november. 

Kontakt: Pia Hansson, ordförande för Geosektionen, 070-271 53 11
Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera