Fråga oss här!
Vi erbjuder

Åldersnojan gör att kompetens slösas bort

Tre av fyra lediga jobb går till personer som är under 50 år. TRR:s vd Carl-Gustaf Leinar menar att arbetsgivarna måste ändra attityd och lägga fokus på kompetens i stället för ålder när de anställer.

Publicerad: Uppdaterad:

Att gå i pension på 65-årsdagen duger inte längre. Vi behöver jobba längre för att få samhällsekonomin att gå ihop. Och många vill fortsätta jobba om de får chansen.

– Det finns en åldersfixering i arbetslivet, som gör att kompetens inta tas till vara, säger Carl-Gustaf Leinar, vd på Trygghetsrådet, TRR.

Det bekräftas av att tre av fyra lediga tjänster går till personer som är yngre än 50 år, enligt SCB.

– Åldersnojan har flyttat upp i åldrarna. Tidigare gick det en gräns vid 50 år, men nu ser vi att de över 55 år har svårare att få nytt jobb, särskilt på stora företag med låg personalomsättning. De vill föryngra när de anställer ny personal.

Kompetens går före ålder

Däremot blir åldern mindre viktig i små och medelstora företag som måste ha kompetens för att klara konkurrensen. Specialister med unik kompetens har alltid ett försprång, oberoende ålder.

Carl-Gustaf Leinar menar att arbetsgivarna måste ändra attityd till den äldre arbetskraften, som är en möjlighet och inte en belastning.

– Lägg fokus vid kompetens istället för ålder och se till att arbetsgivarna skickar även den erfarna personalen på kurs och befordrar dem. Det är en viktig signal om att de behövs. Kom ihåg att de som är 55 år har tio till femton år kvar i arbetslivet.

Men har inte de som är 55+ ett eget ansvar?

– Absolut. Arbetsgivarna borde avkräva de äldre att vidareutbilda sig. Det är bästa sättet att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden. Byt också jobb ofta. Lång anställningstid är ingen merit.

Även lagstiftning och kollektivavtal menar han bör anpassas till att få de äldre ska fortsätta jobba.

– Det borde vara möjligt enlig lag att jobba längre än 67 år, vilket skulle ge ett stärkt skydd på arbetsmarknaden. Tjänstepensionen skulle också kunna omformas så att den sporrar till att gå i pension senare.

Hur ska man då göra för att inte halka efter kunskapsmässigt?

– Var nyfiken, häng med i den tekniska utvecklingen. Våga lära dig nya saker. Håll igång ditt kontaktnät. Kom ihåg att allt fler jobb förmedlas via kontakter.

Kan det vara idé att gå med i Linkedin?

– Det är ett krav i dag. Det är där arbetsgivarna hittar sina kandidater i dag. Även den som har jobb bör gå med i Linkedin och ha en uppdaterad profil, som beskriver din kompetens och dina personliga egenskaper.

Carl-Gustaf Leinar vill lyfta frågan om åldersfixering i arbetslivet till en högre nivå.

– Tänk om vi kunde få en debatt om detta och visa förebilder. Se till exempel 67-åriga Hillary Clinton som är minst lika aktiv i arbetslivet som hon någonsin har varit.

 

Vad säger lagen?

Man har enligt lag rätt att stanna kvar i sin anställning till och med den månad man fyller 67 år. Om du och din arbetsgivare kommer överens är det möjligt att arbeta längre.

Från 61 år är det möjligt att börja ta ut sin pension. Ju längre du jobbar desto högre blir pensionen.

Åldersdiskriminering är förbjuden enligt lag, sedan 2009. Men diskrimineringen är svår att bevisa och få fall leder till domstol eller förlikning.

I ett uppmärksammat fall på Migrationsverket utbetalades ett skadestånd på 75 000 kronor till en 52-årig man. Han hade rätt kvalifikationer, men blev inte kallad till intervju. Migrationsverket medgav diskriminering efter förlikning.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera