Fråga oss här!
Vi erbjuder

10 steg till förändring – med chefen som lots

"Jag är inte ute efter att ha rätt. Jag söker förändring." Så sa Nelson Mandela när han klev ut från fängelseportarna i februari 1990. De orden är kanske ledarskapets starkaste insikter, menar kommundirektören Pär Eriksson som talade på Chefsfredag i Gävle. Ta del av hans tio tankar om ledarskap.

Publicerad: Uppdaterad:

1. Våga göra förflyttningen

Förändring och utveckling – som gör skillnad – är grunden i ledarskap. Enligt Pär Eriksson har förändring ett egenvärde. I dag går allt så snabbt, och för att inte bli frånåkt måste man hela tiden se över hur man jobbar och att man gör rätt saker. På bara 20 år har Pär Erikssons hemstad Eskilstuna och många andra svenska städer gått från att vara traditionella industristäder till moderna städer.

– Men vi är inte färdiga. Vi har dubbelt så hög arbetslöshet som riket som helhet. Den här typen av förändringar tar runt 30 år ett genomföra.

2. Lev budskapet

Det handlar om trovärdighet och att leva som man lär. Ord och handling måste stämma överens. Men det är lätt att gå i fällan och förblindas av makt. Exempel på det ser vi då och då i arbetslivet.

– Om du ska förmå leva budskapet behöver du bygga upp en inre värdekompass. Ett signalsystem som reagerar när du är på väg åt fel håll.

Pär Eriksson menar att det också handlar om att i alla lägen stå upp för beslut och inriktningar.

3. Mötets magi

Det är i mötet mellan två människor som det kan slå gnistor och saker kan hända. Det gäller både i mötet mellan kollegor och mellan chef och medarbetare, liksom med kunder och medborgare.

– Varje enskilt möte är viktigt. Lägg tid och kraft på det och var proffsig, respektfull och nyfiken på den andra. I det ligger att kunna lyssna på varandra och se den andres goda intentioner.

Han vill höja blicken från floskler som att ha kunden i centrum.

– Se mötet som en stark ideologisk och känslomässig övertygelse om att det är i mötet förändring och utveckling sker.

4. Älska dina medarbetare

Det finns alltid personer man upplever som svåra och kanske stör sig på. Pär Eriksson ser dem som en utmaning och ett sätt att utveckla sig själv, inspirerad av Kaj Pollak.

– I ledarskapet måste medarbetarna känna sig uppskattade och bli sedda. Utan den attityden misslyckas du i ledarskapet. Det är särskilt viktigt nu när det är konkurrens om duktiga medarbetare.

Om vi ska nå förändring och klara uppdraget måste vi förstå att medarbetarna är viktigast.

– Vi måste helt enkelt älska våra medarbetare. Inte av taktiska skäl eller för att det låter bra, utan för att vi i djupet av våra hjärtan tror på det. Om inte så kommer medarbetarna att avslöja oss.

5. Var synlig och äkta

Det är inte alltid de verbala och karismatiska ledarna som sätter avtryck. Ofta är det andra chefer man ser upp till och som stöttar.

– De chefer man verkligen gillar är nästan alltid de som är äkta och synliga, de som bär vardagliga och mänskliga drag av just äkthet.

För att kunna coacha och stödja medarbetarna måste man vara på plats. Han menar att det också handlar om att ha koll och analysera läget på arbetsplatsen. Hur mår medarbetarna, är vi överens om tagen, går vi åt rätt håll?

6. Sök förändring i stället för att ha rätt

När Nelson Mandela klev ut från fängelseportarna i februari 1990 fick han frågan om han skulle straffa de vita. Skulle det bli inbördeskrig?

"Jag är inte ute efter att ha rätt. Jag söker förändring."

– De orden och den inställningen är en av ledarskapets starkaste insikter. Det har blivit ett av mina mantran när jag pratar ledarskap och försöker leva det budskapet.

7. Vikten av överenskommelser

De breda penseldragen för hela företaget eller organisationen dras med fördel inför hela gruppen, så kallade arbetsplatsträffar där alla får en gemensam grund att stå på.

– Istället för monolog söker jag dialog och använder gruppens kompetens. De som är med på tåget sprider energi och entusiasm, medan de skeptiska ifrågasätter och analyserar.

Men den kanske viktigaste överenskommelsen sker mellan chef och medarbetare. Det är då man kan gå på djupet och följa upp.

– I de årliga utvecklingssamtalen stakas färdriktningen ut. Men det räcker inte. Uppföljande samtal behövs kontinuerligt, runt var tredje vecka. Peka också på saker som inte funkar. Försök att skapa ett klimat där medarbetaren kan kritisera chefen.

8. Samarbete är en individuell färdighet

Att lära känna varandra och bygga laget med goda relationer är självklart. Pär Eriksson går ett steg till och menar att vi alltid i alla möten måste vara inställda på samarbete.

– Den trygga arbetsplatsen finns inte längre. Det rör sig hela tiden med folk som kommer och går. Man går in och ut i projekt. Så du måste ha förmåga att samarbeta och bygga nätverk.

Han citerar Volvos före detta vd Leif Johansson som pekade ut vilka kompetenser han ville se hos sina medarbetare: " Förmågan att orientera sig i otydliga organisationer med otydliga chefer och otydliga budskap. Inte för att det är något att sträva efter, utan för att det är en verklighet vi allt oftare har att hantera.

– När tryggheten inte längre finns på arbetsplatsen måste den finnas i oss själva. Just därför är samarbete en individuell färdighet. Vi behöver öva på att kunna samarbeta och interagera med vem som helst när som helst.

9. Ledarskapets paradoxer

Det tar tid att bli en duktig chef och det finns ingen väg som alla kan gå. Ledarskapet är personligt och individuellt. Det är komplext och innehåller emellanåt motstridiga budskap.

– Ledarskap är att balansera på en smal spång. I chefsrollen är jag inte en del av gruppen, samtidigt som jag behöver vara nära medarbetarna för att lära, förstå och leda.

På den smala spången måste man kunna orientera sig själv. Man kan inte fråga om allt.

– Men man kan få stöttning och goda råd av sin chef. Men ytterst måste man själv uppleva och erfara ledarskapets paradoxer in på bara skinnet.

10. Sanningens ögonblick – vikten av att göra

En organisation är dess människor. De sätter kulturen och avgör hur framgångsrik den ska bli. Både ett toppstyrt och fritt ledarskap leder ofta till suboptimering.

– Det modiga och mogna ledarskapet förmår analysera de olika delarnas hälsa och rytmik. I botten ligger att ha en vision, ett långsiktigt perspektiv om vart vi ska. Det kan vara allt från att skapa en bra miljötillsyn till att bygga en hållbar stad.

Han menar att visionen ska skapa lust och glädje, en känsla av att jag vill vara med.

 

Vem är Pär Eriksson?

Han är aktuell med boken Tio tankar om ledarskap – en obändig tro på förändring, som han har pratat om för chefer inom Naturvetarna och andra Saco-förbund. Pär Eriksson tar avstamp i sin egen verklighet som kommundirektör i Eskilstuna. Med ett förflutet som både medarbetare och chef på olika nivåer har han erfarenheter som han vill dela med sig av.

Pär Eriksson utsågs till Årets ledarutvecklare 2013 av tidningen Chef.

Eskilstuna har gjort en stor satsning på medarbetarna. 8 500 medarbetare har tränats på att bli katedralbyggare inom Modigt medarbetarskap, för att möta den nya tidens krav.

Läs också hans blogg, som han skriver varje torsdag och söndag.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera