Fråga oss här!
Vi erbjuder
MRSA-bakterier kan överföras mellan djur och människor. Bild: NIAID.

Risk att resistenta bakterier sprider sig

Köttet du väljer ur kyldisken kan innehålla antibiotikaresistenta bakterier. Framförallt om du väljer kycklingkött eller importerat griskött. Men risken att smittas via maten är liten. Risken för att resistensen sprider sig är större.

Publicerad: Uppdaterad:

Under hösten har vi hört om antibiotikaresistenta bakterier hos danska grisar och i importerat danskt och tyskt griskött. Tre av fyra danska grisar har bakterien och den följer med till var femte köttförpackning. Det handlar om så kallade MRSA-bakterier, som är resistenta mot flera typer av antibiotika.

– Det finns inget som tyder på att den smittar genom maten, men om man får den på sig kan den ge sårinfektioner som är svåra att bli av med. Därför är det i första hand en arbetsmiljöfråga för dem som arbetar nära smittade djur, säger Åsa Rosengren, mikrobiolog vid Livsmedelsverket.

Svårbehandlade infektioner

Det kan dock finnas andra typer av resistenta bakterier i mat, till exempel vanliga magsjukebakterier som campylobacter och salmonella. Eller så kallade ESBL-bildande bakterier, en variant av tarmbakterien E. coli, som är resistent mot en viss typ av antibiotika.

– Eftersom det är tarmbakterier kan de smitta om man får dem i sig, och till exempel ge svårbehandlade urinvägsinfektioner, säger Åsa Rosengren.

I en ny studie har man visat att ESBL-bakterier är vanliga i kycklingkött oavsett ursprungsland, men även finns i gris- och nötkött från andra EU-länder, i importerad fisk och enstaka bladgrönsaker. Det är dock ovanligt att de smittar via maten.

God hygien

– Om du skulle få en stek med antibiotikaresistenta bakterier kan du hantera det med god hygien i köket. Det behöver inte bli en svår blodinfektion, säger Åsa Rosengren.

Bakterierna finns inte kvar i kött som är genomstekt, eftersom de dör vid upphettning.

En svensk gris

ESBL-bakterier har hittats hos fyra av tio svenska slaktkycklingar, trots att denna typ av antibiotika inte används för kycklinguppfödning i Sverige. Smittan har spårats till importerade avelsdjur som haft med sig bakterierna och fört dem vidare.

MRSA har bara hittats hos en svensk gris, sannolikt för att vi inte använder antibiotika till djur på samma sätt som många andra länder. Där ges det även till friska djur i förebyggande syfte, och den höga användningen leder till att fler bakterier utvecklar resistens. Som konsument kan man hjälpa till att undvika detta genom att välja kött från djur som inte utfordrats med antibiotika. 

Kökshygien för att undvika att få i dig bakterier
• Tvätta händerna innan du börjar laga mat och direkt när du hanterat rått kött och kyckling.
• Håll isär rått kött och andra livsmedel, diska skärbrädor och köksredskap noga när du skurit kött och kyckling.
• Genomstek alltid fågel och köttfärs.
• Skölj grönsaker.
Källa: Livsmedelsverket
Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera