Fråga oss här!
Vi erbjuder
”En kick att se de förtroendevalda växa”

Profilen: Anna Centerdal

Att gå samman och bilda en akademikerförening på jobbet ger styrka. Anna Centerdal hjälper till att komma igång.

Publicerad: Uppdaterad:

Varför behövs en akademikerförening?

– Det kan handla om att medarbetarna vill ha mer information om vad som händer på företaget. Många vill också kunna påverka löneprocessen. Behovet uppstår ofta inför eller efter en omorganisation. Då blir det skarpt läge, där alla berörs på något sätt. Lokala frågor kräver lokal kunskap och därför är det viktigt med en akademikerförening.

Vad tycker företagen?

– De är som regel positiva. Ofta tar arbetsgivaren själv initiativ och vill ha en lokal motpart att förhandla med i stället för att förhandla med kanske 30 medarbetare, var och en för sig. Utan en facklig lokalförening måste företaget förhandla med Naturvetarna centralt i vissa frågor.

Så båda kan vinna?

– Ja, absolut. En lokal akademikerförening kan i samverkan med arbetsgivaren hitta lösningar på de problem som finns på företaget. Det kan gälla allt från bilersättning till löner och övertidsersättning.

Men är inte arbetsrätten svår?

– Den lär man sig efterhand med hjälp av Naturvetarnas experter. Naturvetarna erbjuder facklig utbildning för förtroendevalda. Håll utkik i den här tidningen kalender på sidan 49.

Vilken roll har du?

– Jag hjälper till att starta föreningar på företagen inom områdena IKEM, SLA och Skogsindustrierna. Där finns bioteknikföretagen, skogsföretagen, Hushållningssällskapen och andra företag inom jordbruk.

Så det är bara att ringa dig om jag vill starta en förening?

– Ja, eller mejla, så kommer jag ut till företaget och hjälper till att starta föreningen. Det handlar om allt från stadgar och dagordning för mötet till vilka rättigheter och skyldigheter en förening har. Tänk på att ni måste vara minst tre medlemmar i en akademikerförening. Inom Saco samarbetar vi med varandra och har en förening för alla akademiker på ett företag.

Vad är tjusningen för dig i jobbet?

– Att träffa medlemmar och få dem att engagera sig. Så roligt att se hur de utvecklas och blir bättre i sin roll. Jag har själv jobbat fackligt lokalt på ett bemanningsföretag. Det är också skoj att nystarta föreningar som har gått på lågvarv under en tid.

Välkommen att kontakta Anna på anna.centerdal@naturvetarna.se

Palle Liljebäck

chefredaktör