Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lyfter landsbygden i näringsdepartementet?

Sven-Erik Bucht blev snabbt ett känt ansikte när
vargjakten och antibiotikaresistensen seglade upp i media. Han vill att Sverige ska gå före när det gäller djurhälsa och miljö.

Publicerad: Uppdaterad:
1. Hur vill du utveckla svenskt lantbruk?

– Regeringen har tagit initiativ till att ta fram en ny livsmedelsstrategi. Vi vill stärka tillsynen över djurskyddet. Sverige är en aktiv aktör i de förhandlingar som nu pågår om nya EU-bestämmelser om bland annat djurhälsa och offentliga kontroller, och arbetar för att regelverket ska bli både effektivt och verkningsfullt.

2. Lever Matlandet Sverige vidare?

– Det finns flera delar som är bra och dessa tar vi med oss in i ett fortsatt arbete med en livsmedelsstrategi för att öka livsmedelsproduktionen och stödja miljöinriktad matkonsumtion. Vi vill också se om det går att öka exporten av svenska livsmedel och utveckla det ekologiska jordbruket, bland annat genom den hektarersättning som riktas direkt till ekologiskt certifierad odling.

3. På vilket sätt vill du stärka djurskyddstillsynen?

– Resurserna ska öka och finansieras genom ett avgiftssystem. Hur detta kommer att se ut arbetar vi med nu. Kontrollen bedöms vara mer likvärdig och objektiviteten och rättssäkerheten har ökat sedan kontrollen övertogs av länsstyrelserna.

4. Vad vill du göra för att få bukt med MRSA?

– Vi vill ta ledartröjan internationellt för att minska antibiotikaanvändningen. När det gäller MRSA känner jag mig trygg med att myndigheterna hanterar detta.

5. Vad händer med landsbygdsfrågorna på näringsdepartementet?

– Sverige behöver en kraftfullare politik för landsbygden. Landsbygden är viktig för tillväxt och sysselsättning. Men det kräver att landsbygden får en mer central roll i tillväxtpolitiken. Det ger chans till en samlad och kraftfull landsbygdspolitik.

6. Var hamnar SLU?

– SLU kommer att följa med landsbygdsministern till det nya Näringsdepartementet. SLU kommer fortsatt ha den profil och de särskilda uppdrag som idag ligger på universitetet.

7. Ligger skogspolitiken fast?

– Ja, med de två jämställda målen: produktion och miljö. Skogen och produkterna från skogen ska bidra till ett hållbart samhälle samtidigt som fler jobb och tillväxt skapas. Skogen är en viktig grundbult i en växande bioekonomi. Miljöhänsynen bör öka i den brukade skogen och vi vill se över skogsvårdslagstiftningen. Utvecklingen av ett nationellt skogsprogram bör beaktas i det sammanhanget. 

Sven-Erik Bucht
Aktuell: Landsbygdsminister (S).
Tidigare: Riksdagsledamot
sedan 2010, kommunstyrelsens ordförande i Haparanda.
Utbildning: Kurs i företagsekonomi vid Luleå tekniska
universitet, gymnasieexamen.
Personligt: Bor i Karungi by i Haparanda kommun. Övertygade Ingvar Kamprad att bygga ett Ikeavaruhus i Haparanda och utsågs 2007 till årets svensk av tidningen Fokus.
Har arbetat som: Lantarbetare, vaktmästare, sågverksarbetare försäljningschef och musiklärare.
Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar