Fråga oss här!
Vi erbjuder

Varför tar det så lång tid att få fram nya läkemedel?

Att visa att ett läkemedel är säkert och effektivt kräver mycket forskning. Från forskningshypotes om att en molekyl kan inverka på ett sjukdomsförlopp till ett färdigt läkemedel är en lång väg.

Publicerad: Uppdaterad:

Molekylerna måste vara lämpliga för att bli läkemedel - det mesta som fungerar i provrör fungerar inte i människokroppen. När man väl hittat en bra molekyl testas den toxikologiskt för att utesluta farliga biverkningar, vilket görs i djurmodeller.

Därefter måste själva tillverkningsprocessen av molekylen godkännas innan den får ges till människa. Fram hit tar det minst fem år. Sista stegen handlar om att pröva molekylen i människa. Det görs i tre faser där den första är en liten prövning på friska personer för att se hur kroppen hanterar molekylen. Fas två sker i en mindre grupp sjuka för att se om molekylen har effekt på sjukdomen.

Slutligen, i fas tre, säkerställer man molekylens effekt i större patientgrupper. Hur lång tid de kliniska studierna tar beror på sjukdomen, men även på hur svårt det är att tillverka och hantera molekylen, men man får räkna med minst sex år av kliniska tester innan man har en produkt på apotekshyllan.

Tuulikki Lindmark, disputerad apotekare och chef för EU-supportkontoret på Sweden Bio