Fråga oss här!
Vi erbjuder
"Vi fick mycket positiv feedback från medlemmar"

Profilen: Martin Lindsjö

I våras lade Pfizer flera bud på Astra Zeneca. Martin Lindsjö är ordförande för Akademikerföreningen i Mölndal med 950 medlemmar.

Publicerad: Uppdaterad:

Hur var stämningen när Pfizer lade sitt bud?

Det var lite av en överraskning när budet kom i april. Jag hade ingen tanke på ett större uppköp. Astra Zenecas ledning har inte sett det som en strategi. Det skapade oro förstås och en väldigt nervös stämning rådde. Det är alltid osäkert vad som ska hända och vad det betyder för personer som jobbar här. Ju längre tiden gick, desto osäkrare kändes det. Det talades från Pifzers sida väldigt lite om vad som skulle hända med den svenska anläggningen om vi köptes upp.

Hur agerade akademikerföreningen?

Vi höll oss uppdaterade med vad som pågick, och försökte bidra till att skapa medvetenhet kring hur vi och medlemmarna såg på det hela och tolkade situationen. Vi framförde åsikter internt och externt samt var aktiva i media. I maj fick vi också en inbjudan till näringsdepartementet där vi träffade Annie Lööf, Göran Hägglund samt statssekreterarna från Finansdepartementet och Utbildningsdepartementet. Det är ett tecken på hur viktigt Astra Zenecas verksamhet är i Sverige!

Vad tror du händer nu?

Den 26 augusti hade Astra Zeneca rätt att återuppta förhandlingar. Det gjordes inte, vilket betyder att styrelse inte har ändrat åsikt sedan i våras. Pfizer kan komma med ett eget nytt initiativ från 26 november. Det är svårt att spekulera i vad som händer. Det är inte bara Pfizer som är ett hot, utan det kan finnas andra affärer. Man kan inte konstant oroa sig för detta, utan får försöka tro på den framtid som företaget försöker måla upp.

Vilken betydelse har en Akademikerförening i ett sådant här läge?

Det är viktigt att man lyfter fram de anställdas synpunkter till företaget och till media. Även om påverkansgraden är liten så blir det en trygghet för de anställda att någon har fört fram det. I samband med hanteringen av Pfizer-affären fick vi mycket positiv feedback från medlemmar, mer än jag någonsin upplevt! Det var tydligt att det gav nytta till medlemmar.