Fråga oss här!
Vi erbjuder

Obalans i djursjukvården – för få nya djursjukskötare

Snart är sista chansen att ansöka om att bli legitimerad djursjukskötare för den som har minst sex års erfarenhet inom djursjukvården. Senast vid nyår ska ansökan vara inne. Naturvetarna har föreslagit att tiden ska förlängas.

Publicerad: Uppdaterad:

– Vi tycker också att det är arbetsgivarnas ansvar att visa med bra lön och arbetsvillkor att de värdesätter djursjukskötarnas kompetens. Då blir också legitimationen värd mer och intressant för fler att söka, säger Kristofer Jervinge, utredare arbetsmarknadspolitik vid Naturvetarna.

Jordbruksverket uppskattar att behovet av legitimerade djursjukskötare är betydligt större än dagens 1328. Och att det behöver utbildas 80 personer per år för att det inte ska bli brist på personal inom djursjukvården.

Djursjukskötarprogrammet finns i dag vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och tar in 40 studenter varje år. Enligt Anne-Marie Dalin, vicedekanus vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, hoppas de kunna utöka till 60 platser år 2016.

– Då bör allt ha kommit på plats i de nya lokalerna i Uppsala. Men för att kunna ta in fler studenter måste vi också få mer pengar för de ökade kostnaderna, säger hon.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera