Fråga oss här!
Vi erbjuder
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagsförvaltningen

Naturvetare i riksdagen

17 av riksdagens 349 ledamöter tillhör någon av Naturvetarnas medlemsgrupper. Vi har pratat med några av dem om vilka frågor de tycker är viktiga, och vilken nytta de har av sin naturvetarbakgrund.

Publicerad: Uppdaterad:

"Den perfekta bakgrunden för jobbet"

Per Bolund (MP), biolog och finansmarknads- och konsumentministerPer Bolund

För Per Bolund är det världens naturligaste sak att koppla ihop biologi och ekonomi.

– En ekonomi som inte bygger på hållbarhet kommer att kollapsa. Energiflödena i de två systemen påminner om varandra, säger han övertygande.

Enligt egen utsago har han den perfekta bakgrunden för jobbet. Så har han också ägnat sig åt miljöforskning med fokus på hållbara transporter, trängselavgifter och stadsutveckling i sitt tidigare liv. Ungefär samma frågor jobbade han med i regeringskansliet innan alliansen kom till makten.

I opposition var Per Bolund partiets ekonomisk politiska talesman.

Vad ska du lägga fokus på nu?

– Att med hållbara investeringar skapa ekonomisk stabilitet och förstärka konsumenträtten, säger han direkt. Det innebär satsningar på förnybar energi och att göra det lättare för konsumenterna att göra miljösmarta val.

Utan att sätta upp några mål kommer han fortsätta kämpa för ekologisk och lokalodlad mat. Han påminner om att fosforn och dieseln är begränsade resurser.

Första dagen på jobbet kan han inte göra några utfästelser om hur vårt gemensamma pensionskapital ska användas.

– Jag vill att pensionsfonderna ska ha ett bredare syfte än att bygga upp kapital. Det kan handla om att bidra till en hållbar värld med satsningar på innovationsbolag i tidiga skeden.

 

"Forskningen ska komma till nytta"

Betty Malmberg (M), agronomBetty Malmberg

Betty Malmberg tycker att naturvetenskaplig kompetens behövs på alla nivåer i samhället.

– Jag tror att vi behöver fokusera på nyttan av naturvetenskap och engagera unga människor tidigt. Till exempel väcka nyfikenheten redan hos riktigt små barn.

I riksdagsarbetet vill hon driva frågor om utbildning och forskning, och hur detta kopplas till arbetsmarknad och näringspolitik.

– Forskningen ska komma till nytta. Inte bara i form av nya produkter, utan genom att kunskapen tas till vara och används i samhället. Jag tycker att samverkan mellan akademin och näringslivet behöver bli mycket bättre än vad den är i dag.

Hon är agronom och har jobbat med infrastruktur och miljöfrågor inom Östgötatrafiken. Utmaningarna där handlade mycket om kommunikation och information.

– Det kommer igen i riksdagsarbetet som ju också handlar om att nå fram till människor och att sprida information.

Betty Malmberg tycker att hon har nytta av sin naturvetarbakgrund i sitt politiska uppdrag. Att hon som agronom har ett helhetsperspektiv.

– Det går inte att titta bara på en fråga, eftersom omvärlden också påverkas. Man behöver ha en förståelse för biologiska processer och att allt inte är statiskt. Men alla kompetenser behöver finnas representerade i riksdagen; målet är mångfald.

 

1. Vilka frågor vill du driva i riksdagen?

2. Vilken nytta har du av din bakgrund som naturvetare?

Emma Wallrup (V), biologEmma Wallrup
1. Framförallt miljöfrågor och frågor om klimatomställning. Jag sitter i trafikutskottet och jobbar för en storsatsning på ett klimatsmart transportsystem. Till exempel en kollektivtrafik som är konkorrenskraftig mot bilen.

2. Väldigt stor nytta, eftersom jag som biolog har mycket kunskaper om ekosystemet.

Carina Ohlsson (S), lärare i naturvetenskapliga ämnenCarina Ohlsson

1. Höja statusen för läraryrket så att fler naturvetare blir lärare, som i sin tur gör att vi får nya duktiga naturvetare. Som ordförande för s-kvinnor är jämställdhetsfrågan viktig, liksom miljö och energi.

2. Många samhällsfrågor har koppling till naturvetenskap, som målet att uppnå en giftfri miljö. Även socialförsäkringsutskottet, där jag kommer att sitta kommer frågor om medicin och arbetsmiljö in.

Eskil Erlandsson (C), lantmästareEskil Erlandsson

1. Har sedan barnsben jobbat för att hela landet ska växa, och det fortsätter jag med. Landsbygdprogrammet betyder mycket i det sammanhanget. Jag vill också se fortsatt satsning på Skogsriket och Matlandet Sverige som har gett många nya jobb i den småskaliga och närodlade livsmedelsproduktionen.

2. Det är tryggt att ha naturvetenskaplig kunskap att luta sig mot när biologisk mångfald och hållbart brukande diskuteras. De frågorna har trängt in i alla politikområden.

Lisbeth Sundén Andersson (M), biomedicinsk analytikerLisbeth Sunden Andersson

1. Vård och omsorg och situationen för socialt utsatta personer. Få fart på diskussionen om hedersrelaterat våld. Och att gå från teori till handling i miljöfrågor.

2. Att lita på vetenskap och beprövad erfarenhet i stället för att springa åt alla håll. Mest har jag nytta av min ålder, som ger erfarenhet, och att jag säger vad jag tycker.

Fler naturvetare i riksdagen

Håkan Svenneling (V), landsbygdsutvecklare

Håkan Svenneling 

Johan Löfstrand (S), statistiker

 Johan Löfstrand

Jonas Eriksson (MP), fil. mag. i matematik, fysik och religion

 Jonas Eriksson

Emma Nohrén (MP), marinbiolog

 Emma Nohrén

Lise Nordin (MP), miljövetare

 Lise Nordin

Kristina Yngwe (C), agronom

 Kristina Yngwe

Lena Asplund (M), Biomedicinsk analytiker

 Lena Asplund

Finn Bengtsson (M), professor i klinisk farmakologi

 Finn Bengtsson

Per Bill (M), fil. kand. i biologi, doktor i medicinsk vetenskap

 Per Bill

Ewa Björling (M), docent i virologi

 Ewa Björling

Maria Malmer Stenergard (M), systemvetare

 Maria Malmer Stenegard

 

Källor: Riksdagens hemsida, information från valsedlar via val.se och svt:s presentationer av riksdagskandidater för valet 2014.

 

Vad vill du fråga de nya ministrarna?

I nästa magasin skriver vi om våra nya ministrar. Nu har du chansen att ställa dina frågor till Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Skicka frågorna till oss: redaktion@naturvetarna.se

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera