Fråga oss här!
Vi erbjuder

Korta vägen till kvalificerat jobb

"Ungefär en femtedel av Sveriges akademiker är utlandsfödda. De är en stor, växande grupp som allt för ofta har ett jobb där deras kunskap och erfarenhet inte tas tillvara". Gästkrönikör i nummer 6 av magasinet Naturvetare är Göran Arrius.

Publicerad: Uppdaterad:

Sverigedemokraternas framgång i valet visar att det är tid för eftertanke och omtag. Efter kallduschen som det politiska etablissemanget fick är det dags att ta missnöjet i väljarkåren på allvar. Inte minst i integrationspolitiken.

Först vill jag slå fast att Saco är för en generös flyktingpolitik. Sverige ska fortsätta att ta emot de som flyr för sitt liv från krig och förföljelse. Men vi måste ta emot dem som kommer hit på ett bättre sätt. Lika viktigt är att avtalade löner och arbetsrättsliga regler på den svenska arbetsmarknaden respekteras. Offentliga upphandlingar måste ställa krav på kollektivavtal eller motsvarande. Den som känner sig utkonkurrerad genom lönekonkurrens och blir missnöjd kan lockas att vända sig till främlingsfientliga politiker.

De etablerade partierna har under lång tid nedprioriterat och underskattat vikten av en fungerande integrationspolitik. Men även arbetsgivarna måste ta sitt ansvar och öppna upp och förbättra sina rekryteringsprocesser så att de anställer personer med rätt kompetens oavsett efternamn och hudfärg.

Saco har under flera år påtalat hur viktig det är att korta tiden från invandrade akademiker till ett kvalificerat jobb. Det är utomordentligt viktigt för Sveriges fortsatta välstånd. Ungefär en femtedel av Sveriges akademiker är utlandsfödda. De är en stor, växande grupp som allt för ofta har ett jobb där deras kunskap och erfarenhet inte tas tillvara. Saco har också visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt med kompletterande utbildningar för utländska akademiker.

I själva verket verkar utvecklingen gå åt fel håll. De som flyr för sina liv till Sverige hamnar idag ofta i en oöverblickbar räcka av projekt och försöksverksamheter. De måste själva leta upp alla olika åtgärder; språkutbildningar ofta i form av tillfälliga, regionala projekt som går under olika namn och som upphör när pengarna från EU:s sociala fond tagit slut.

Saco har under långt tid hävdat att det är dags att upphöra med projekten och etablera en fast organisation byggd på de goda exempel som faktiskt finns. Det måste vara en av de allra viktigaste uppgifterna för den nya regeringen med hjälp av ansvarsfulla partier i riksdagen. Här krävs en långsiktig uppgörelse över blockgränsen.

Sverige behöver invandring och Saco förväntar sig nu att integrationsfrågorna prioriteras upp och blir en central del av såväl arbetsmarknads- som utbildningspolitiken. Den nya regeringen måste skippa projekten och ta ett rejält grepp med ordentliga resurser och välutbildad personal. Alternativet är att de främlingsfientliga krafterna växer sig ännu starkare.

Göran Arrius,

ordförande Saco.

Kommentarer

Kommentera