Fråga oss här!
Vi erbjuder

Får man jetlag när klockan ställs om till vintertid?

Hur påverkas kroppen av att klockan flyttas tillbaka en timme vid omställning till vintertid? Kan man jämföra detta med jetlag?

Publicerad: Uppdaterad:

Vintertidsomställningen är inte detsamma som en timmes motsvarande jetlag. Vid jetlag ska kroppen anpassas till en ny tidszon. Detta kan medföra problem de första dygnen, men efter några dagar har kroppens dygnsklocka anpassat sig efter den nya tiden och vi vaknar och somnar som vanligt.

Vid vintertidsomställning har vi fortfarande samma tidszon, men dygnrytmfunktionerna ska tvingas att fungera en timme tidigare. Vi måste då anpassa oss till att förhållandet mellan solcykeln och våra dygnsfunktioner ändras. Detta kan ta lång tid och vara besvärligt, speciellt för äldre människor som har svårare med denna typ av anpassning.

TIdsomställningarna två gånger per år har därför kritiserats och det pågår en debatt inom forskarsamhället om man borde ta bort det helt och hållet.

Gabriella Lundkvist, Dygnsrytmforskare vid KI

Kommentarer

Kommentera