Fråga oss här!
Vi erbjuder
Läkare Utan Gränser behandlar ebolapatienter i Sierra Leone. Foto: Sylvain Cherkaoui

Ebola: En begravning blev tusentals

Det pågående utbrottet av ebola har hittills krävt tusentals dödsoffer och prognoserna ser dystra ut. Nu behövs grundläggande akutvård, samtidigt som nya vacciner och mediciner tas fram och prövas för fullt.

Publicerad: Uppdaterad:

– En enda begravning var början av det läget vi ser idag i Sierra Leone. Forskarna kunde bekräfta hur en liten sak kunde skapa någonting så stort, säger Ali Mirazimi, sakkunnig virolog och forskare vid Folkhälsomyndigheten.

Han refererar till den vetenskapliga studien som undersökte ebolavirusets arvsmassa med hjälp av nästan 100 prover. Den genetiska analysen kunde avslöja att utbrottet i Sierra Leone startade med en begravning av en afrikansk healer som hade försökt bota några smittade människor och själv blivit sjuk och avlidit.

– Man har alltid trott att begravningsceremonierna, där de sörjande rör den döda kroppen, är en källa till smittspridningen. Nu kunde man i denna forskningsstudie visa att det var så smittan spred sig, säger Ali Mirazimi.

Från fladdermöss till människa

Ebola är ett virus som finns i så kallade flygande hundar, en typ av fladdermöss. Fladdermössen blir inte sjuka men viruset kan överföras till apor eller människor när de äter av samma frukt. Kontakt mellan apor och människor bidrar till smittspridningen.

Ali Mirazimi pekar på en bild av ebolaviruset och dess maskliknande utseende. Arvsmassan, som består av RNA, är omgiven av ett hölje. Det betyder att det är lätt att avdöda viruset och det går att tvätta bort med alkohol. Ebola är inte heller luftburen och smittar enbart vi direkt kontakt.

– Men dödligheten är så extrem, det är det som gör ebola så farligt, påpekar han.

Påskyndad utveckling av vaccin

Just nu pågår kliniska prövningar av ett vaccin som har utvecklats av den amerikanska myndigheten National Institutets of Health (NIH) och läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline (GSK). Vaccinet kan i viss mån skydda apor mot ebola och i den nya studien testas effekten på ett antal friska vuxna.  Vaccinet bygger på att en del av ebolavirusets arvsmassa förpackas i ett vanligt förkylningsvirus.

– På så sätt exponeras kroppen till en del för ebola och kan bygga upp ett immunförsvar utan att man blir sjuk. Vaccinet som nu är under prövning ser ganska lovande ut, kommenterar Ali Mirazimi.

Problemet är att det i nuläget är omöjligt att veta hur länge vaccinet skyddar. Troligen behövs en påfyllning efter ett tag, någonting som kan bli ett logistiskt problem.

– Helst skulle man vilja ha någonting där det räcker med en dos.

Dessutom utvecklas olika mediciner. Antikroppsbaserade ZMapp, som framställs i genmodifierade tobaksplantor, gjorde stora rubriker när sju smittade västerländska läkare behandlades med det. Fem personer överlevde och två dog – men det är svårt att veta om överlevnaden berodde på medicinen eller på den generella omvårdnaden. En annan medicin, favipiravir, som egentligen utvecklades mot influensa, testas just nu.

– Medicinen attackerar virusets arvsmassa. Det som är bra med den medicinen är att man har kommit långt med utvecklingen och utvärderingen av säkerheten. Om den har effekt mot ebola kan den komma till användning ganska snabbt, säger Ali Mirazimi

Ont om tid

Utvecklingen av nya vacciner och läkemedel är bra och kan ge människor skydd på sikt, poängterar Ali Mirazimi. Men även om processerna påskyndas tar det för mycket tid. Vissa etiska frågor uppstår också, som till exempel vem som ska få först.

Sjukvårdspersonalen kan enligt Ali Mirazimi bli en sådan prioriterad grupp. En fungerande sjukvård är just nu essentiell för att bekämpa utbrottet och det kräver bland annat att de som ger vård inte blir sjuka själva.

– Det som behövs nu är ett bra sjukvårdssystem med bra hygien och expertis. Det betyder att de som ger vård inte får bli sjuka själva, dessutom krävs det en bra relation och att man kan hitta alla som har blivit exponerade till viruset, påpekar Ali Mirazimi.

– Mediciner behövs för att rädda dem som redan är drabbade, vaccinet går inte att vänta på. Utveckling av både vaccin och medicin är viktiga men är inte kärnan i kampen mot ebola. Det som behövs är en bra akutbehandling av sjuka människor, att de som är sjuka tar sig till sjukhuset och att det finns en bra kontroll över smittspridningen. Den dagen när vi kommer dit blir det lätt.

Från kris till katastrof

Näring och vätska via dropp, smärtlindring, febernedsättande behandling samt god omvårdnad är det som behövs för att få ner ebolavirusets dödlighet. Det som saknas är sängplatser och vårdpersonal. Anna Sjöblom, sjuksköterska för Läkare Utan Gränser, har varit på plats i Guinea.

Hur är situationen nu?
– Jag var i Guinea innan sommaren, då var situationen mycket annorlunda eftersom utbrotten ännu inte utvecklats till denna katastrofala situation som vi ser idag. Nu är så pass många människor infekterade att de organisationer som finns på plats inte mäktar med längre. Vårdpersonalen tvingas neka patienter, de måste gå hem igen där de dör och smittar andra.

Hur kan man få situationen under kontroll?
– För varje dag som går krävs det mer. Vi måste öka antalet sängplatser genom att bygga upp fler vårdinrättningar. Vi behöver också fler laboratorier och förbättrad smittspårning. Det behövs ett enormt logistiskt understöd för att människor som är sjuka kan få vård och för att kunna få stopp på spridningen.

Hur ser behandlingen ut?
– Det handlar egentligen bara om att stabilisera patienten under den tiden där kroppen själv kämpar mot infektionen. Näring, smärtlindring, febernedsättande behandling samt god omvårdnad är det som behövs. Sjukdomen innebär en stor vätskeförlust, därför behövs dropp. Tyvärr så har vi i de kliniker där vi har som hårdast tryck idag inte möjlighet att ge dropp.

Vilka andra åtgärder krävs?
–Smittspårning för att hitta alla som är sjuka, och att man utför säkra begravningar. Information om hur man skyddar sig och vad man gör när man blir sjuk är också en viktig del av arbetet.

Hur sprider ni information?
– I Sierra Leone arbetar vi med lokala hälsoarbetare, de får utbildning i vad ebola är och hur man kan undvika att bli sjuk och vad man ska göra och tänka på när man har symptom. De patienter som har överlevt är otroligt värdefulla budskapsbärare i informationsarbetet.

Hur ser du på utvecklingen av utbrottet?
– Om omvärlden hade reagerat tidigare i en större utsträckning så hade kanske inte situationen sett ut som den gör idag.  Läget har gått från kris till katastrof. Omvärldens långsamma reaktion och brist på insats är upprörande!

 

Fakta: Ebolautbrottet

Sjukdomen bröt ut i sydöstra Guinea i början av 2014 och har spridit sig till flera regioner i landet samt till Sierra Leone och Liberia.

Några fall har också identifierats i Nigeria och Senegal

Utbrottet är det största sedan viruset upptäcktes. Enligt WHO fanns nästan 6000 sjukdomsfall och nästan 3000 dödsfall i slutet av september 2014. Det befaras dock att många sjukdoms- och dödsfall inte rapporteras.

Nya studier uppskattar att mer en miljon människor kan smittas om inga åtgärder görs. Detta är ett ”värsta fall scenario”.

WHO klassar ebolautbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa, FNs generalsekreterare Ban Ki-moon anser att ebola dessutom är ”ett hot mot internationell fred och säkerhet”

 

Aktuell information och uppdateringar på nätet:

  • Folkhälsomyndigheten: www.folkhalsomyndigheten.se
  • Läkare utan gränser: www.lakareutangranser.se
  • Världshälsorganisationen WHO: www.who.int/en
  • Tidskriften Science – alla publikationer om ebola är tillgängliga: www.sciencemag.org

 Text: Natalie von der Lehr