Fråga oss här!
Vi erbjuder

Mentor och student inspirerar varandra

Magiska möten, säger studenten Linda Strandenhed spontant när hon ska sammanfatta samtalen med sin mentor. Hon har blivit stärkt i sina beslut och Mattis Bergquist har fått inblickar i hur unga tänker.

Publicerad: Uppdaterad:

Det blir ett glatt återseende för mentor och student över en kopp kaffe. De avslutade sin mentorrelation i augusti förra året.

Linda Strandenhed har precis kommit hem från sin praktik i Nepal, där hon jobbade med ekologisk odling. Nu är hon på väg att avsluta sin uppsats om eucalyptusodling i Sydamerika.

– Våra samtal har stärkt mig i de beslut jag har tagit, och har fått mig att reflektera. Det gäller både mitt intresse för hållbarhetsfrågor och att jobba internationellt.

Bollat idéer

Mattis Bergquist har bidragit med sina erfarenheter från ett mer än tjugoårigt långt yrkesliv.

– Vi har bollat idéer och haft bra samtal om allt från hållbarhet till karriär och livet utanför jobbet. Det handlar bland annat om att sätta gränser för sig själv och skapa balans i livet, liksom att ta reda på vilka drivkrafter och mål man har.

Linda Strandenberg har också fått konkreta tips om att skriva en cv och hur man förbereder sig inför en anställningsintervju.

– Jättebra att vidga sitt nätverk och få en koppling till arbetslivet under studietiden.

Mattias Bergquist är lika entusiastisk.

– En drivkraft för mig var att veta hur dagens unga tänker. I dag finns det helt andra möjligheter än när jag studerade. Internet och annan ny teknik bidrar till att vi är mer upplysta i dag, både om globalisering och om hållbarhet.

De frågorna är i fokus för Mattias Bergquist på kommunikationsbyrån Hallvarsson och Halvarson.

– Vi jobbar med finansiell rådgivning och redovisning. Hållbarhet, när det gäller miljö och sociala frågor, som barnarbete och korruption blir allt viktigare. CSR-frågorna kommer starkt och är på väg att bli en överlevnadsfråga.

Han förklarar att företagen, lagstiftningen och miljöorganisationer ofta går hand i hand för att skapa större hållbarhet i näringslivet. Det handlar mer om dialog än pekpinnar.

Ställer frågor

Som konsult är Mattias Bergquist van att servera färdiga lösningar och ge goda råd. I mentorsrollen har han ett mer coachande förhållningssätt.

– Det är lite ovant för mig, men det har också varit nyttigt att själv ställa frågor i stället för att ge färdiga svar.

Under de två terminer som mentorrelationen pågick träffades de åtta gånger och kunde följa projektets arbetsinstruktion om de ville.

– Vi valde att inte göra det, även om fick tips och idéer därifrån, säger de samstämmigt.

Det klickade

Båda två värdesätter de gemensamma träffarna med andra mentorer och studenter.

– Det var ett ambitiöst program där bland annat en psykolog föreläste. Mellan mig och Linda klickade det och våra professionella samtal blev väldigt bra, säger Mattis Bergquist.

Linda Strandenhed beskriver det som en mäktig upplevelse, där hon själv stod i fokus, vilket hon inte riktigt är van vid.

Ditt bästa råd till andra:

– Bli mentor och du får ett unikt möte, som du inte skulle fått annars, säger Mattis Bergquist.

– Lyssna på varandra och diskutera processen, stanna upp och ställ frågan om vi pratar om rätt saker. Det här är en chans man inte kan missa.

 

Hållbart mentorskap visar vägen till arbetslivet

Två studenter på SLU driver ett mentorprojekt med fokus på hållbarhet.

– Det finns ett behov av att förbättra kontakten med näringslivet. Studenter är ofta mästare på naturvetenskap och att labba, men har dålig koll på vart de är på väg, säger Linda Norrman, som tillsammans med Lina Cederlöf håller i trådarna.

Projektet har blivit omåttligt populärt. Till tolv platser var det sjuttio sökande studenter i år. Men det är också attraktivt att vara mentor. Yrkesverksamma står i kö för att få vägleda studenter.

– Vid sidan av vårt nätverk inom www.sustainergies.se använder vi sociala medier för att nå både studenter och mentorer.

Vilken roll har ni?

– Vi sköter matchningen och ger utbildningen, med gemensam uppstart och några träffar under resans gång. Vi fungerar också som ett stöd under det år mentorskapet pågår, säger Linda Norrman.

De menar att både arbetsgivarna och studenterna är vinnare.

– Studenterna blir tryggare och arbetsgivarna får sökande som är bättre förberedda på vilka krav som ställs i arbetslivet.

Linda Norrman och Lina Cederlöf har en kandidatexamen i miljövetenskap från SLU. Nu läser de masterprogrammet Environmental Communication & Management. Avsikten är att under året ta mentorsprojektet till Malmö och Lund.

 

5 tips för att få mentorskapet att fungera

1. Skapa en relation som går på djupet så snabbt som möjligt.

2. Studenten sätter agendan.

3 Mentorn ska ha ett coachande förhållningssätt och ställer frågor. Här finns inte plats för goda råd och pekpinnar

4. Klargör förväntningarna på första mötet.

5. Det är viktigare att personligheterna passar mentor och student än att ämnesinriktning gör det.

Ansökan för nästa omgång öppnar i april. Både studenter och mentorer i Stockholm, Göteborg och Malmö kan ansöka till programmet. www.sustainergies.se/mentorskap

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar