Fråga oss här!
Vi erbjuder

Enkel biljett till Mars

Om stjärnorna står rätt kommer fyra jordbor att grunda en mänsklig koloni på vår röda grannplanet 2025. Vi har träffat Bas Lansdorp – hjärnan bakom den planerade Marsexpeditionen.

Publicerad: Uppdaterad:

Bas Lansdorp har ända sedan barnsben fascinerats av rymden i allmänhet och planeten Mars i synnerhet. Det är alltså ingen slump att den nederländske entreprenören 2011 sålde sina andelar i det framgångsrika vindkraftföretaget Ampyx Power och grundade Mars One – ett privat initiativ med syftet att skicka de första jordborna till Mars.

– Om 100 år kommer ingen att veta vem som var USA:s president 2014. Namnet på den första Marsmänniskan kommer däremot att vara bekant för många, säger Bas Lansdorp till Magasinet Naturvetare i samband med en föreläsning på Moderna Museet i Malmö.

Under det första året reste Bas Lansdorp runt i USA för att få feedback på sin idé från de stora rymdföretagen. Snabbt drog han slutsatsen att det går att genomföra projektet med befintlig teknik. 2024 är det tänkt att den första besättningen på fyra personer ska påbörja den sju månader långa rymdresan. För att överhuvudtaget ha råd att genomföra projektet söker Mars One efter deltagare som är villiga att åka utan returbiljett.

– Den största utmaningen är att hitta de första personerna som faktiskt klarar av detta. Besättningen ska odla sin egen mat, de kommer inte kunna duscha och behöver dricka återvunnen urin. Den första gruppen kommer att få det tufft, säger Bas Lansdorp.

Högt söktryck

I april 2013 släpptes ansökningsformuläret på Mars Ones hemsida varpå 200 000 intressenter från hela världen anmälde sig. Av dem gick 1 058 personer vidare i en första gallring. Under 2014 kommer ett fyrtiotal kandidater att väljas ut för intensiv träning i artificiell Marsmiljö fram till uppskjutningen 2024. För att Mars One ska kunna räknas som ”hela mänsklighetens projekt” kommer de fyra personerna i den första gruppen att komma från olika kontinenter och troligtvis vara både män och kvinnor. Efter att den första mänskliga kolonin etablerats på Mars 2025 är tanken att nya besättningar ska skickas vartannat år för att skapa en stabilare bosättning på planeten. Mars Ones målsättning är enkelt formulerad för att det redan dyra projektet ska bli möjligt att genomföra.

– Vårt mål är inte att komma med vetenskapliga upptäckter, det kommer automatiskt eftersom människan är ett nyfiket släkte. Vårt mål är att sätta de första fötterna på planeten och skapa en plats där människor kan överleva, säger Bas Lansdorp.

Glädjekalkyler?

Men är de storslagna planerna realistiska? Att få den första gruppen till Mars beräknas kosta sex miljarder dollar – pengar som bland annat ska inhämtas från sponsorer och genom försäljning av tv-rättigheter.

– En företrädare för ett stort medieföretag sade att detta kommer att bli världens största mediehändelse någonsin. OS-sändningarna i London genererade 4 miljarder dollar. Marsexpeditionen kommer att pågå i många år och locka fler tittare, säger han.

Bas Lansdorp har också förhoppningar om att någon förmögen filantrop vill vara med och pytsa in pengar i projektet när den planerade uppskjutningen närmar sig.

– Om Carlos Slim vill bidra kan vi se till så att den första bosättningen får namnet Slim City. Eller varför inte Gates Ville? Det hade också låtit bra, säger Bas Lansdorp.

Mars One har fått kritik för att den ekonomiska kalkylen är allt för optimistisk. Projektet har även kritiserats för att vara oetiskt eftersom deltagarna åker utan returbiljett och kommer att ha mycket svårare att överleva på planeten än vad Mars One gör gällande.

– Det låter som ett dramatiskt projekt och det är givetvis riskfyllt men mänsklighetens historia är fylld av farliga expeditioner. Det kommer alltid att finnas upptäcktsresande som vill åka till platser dit ingen åkt tidigare, säger Bas Lansdorp.

Lång resa

Nyligen skrev Mars One kontrakt med två rymdteknikföretag som ska leverera material till den första obemannade farkosten som ska skickas iväg 2018. Amerikanska Lockheed Martin, som tidigare tillverkat teknik till NASA:s Marsexpeditioner, ska bygga Marslandaren och det brittiska företaget Surrey Satellite Technology Ltd kommer att bistå med kommunikationsutrustningen.
– Det rör sig i rätt riktning, men det är en lång process där mycket kan gå fel. Men jag är övertygad om att vi kan genomföra detta, säger Bas Lansdorp.

Svenska förhoppningar

En av de tio svenskar som valts ut i den första gallringen av ”Marstronauter” är Carl Nettelblad, forskare i molekylär biofysik vid Uppsala universitet. Även han är optimistisk inför det stora rymdprojektet, speciellt med tanke på att Mars One har valt att utgå från nuvarande teknik istället för att satsa på otestade lösningar.

– Jag sökte för att jag alltid har haft en fascination för rymden och tycker att bemannade färder som går längre än att bara studera vår omgivning är viktiga, säger Carl Nettelblad.

Men Bas Lansdorp då? Nej. Han kommer inte att åka. Åtminstone inte i det första skedet.

– Jag är otålig och kan irritera mig över småsaker. Det är inte egenskaper som lämpar sig för en sådan här expedition. När min son blivit vuxen kanske. Men min flickvän kommer inte att följa med, säger han.

 

Faka – Bas Lansdorp

Bas Lansdorp – född den 5 mars 1977 – tog 2003 en Master of Science in Mechanical Engineering vid universitet i Twente. Därefter arbetade han i fem år vid Delft University of Technology innan han 2008 grundade Ampyx Power för att utveckla en ny metod för att generera vindkraft. 2011 sålde han sina andelar av företaget för att grunda Mars One som han fram till 2013 i princip finansierade ensam.

 

Fakta – Mars Ones tipsplan

2018: En första raket med Marslandare och kommunikationsutrustning skickas iväg.

2020: En strövare, vars uppdrag är hitta en platt yta där basen kan byggas, skickas iväg.

2022: Den sista obemannade farkosten med två konformade bostadsmoduler och livsuppehållande system för vattenproduktion, syreproduktion och kvävefiltrering skickas iväg. Systemen kommer att aktiveras av strövaren som redan finns på plats.

2024: Den första gruppen bestående av fyra personer skickas iväg.

2025: Personerna landar på Mars och grundar den första mänskliga kolonin på vår röda grannplanet. Därefter är planen att skicka nya grupper till Mars var 26:e månad.

 

Fakta – Mars

Mars är den fjärde planeten från solen och har fått sitt namn efter den romerska krigsguden. Dess diameter är ungefär hälften av jordens. Mars kallas ibland ”Den röda planeten” på grund av de stora mängder järnoxid som finns fördelat över planetens yta samt som stoftpartiklar i atmosfären. Mars ärrade yta är täckt av kratrar. Men på planeten finns även vulkaner, dalgångar, ökenliknande sanddyner, slätter och iskalotter vid polerna.

 

Text: Jonatan Jacobson och Johan Joelsson

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar