Fråga oss här!
Vi erbjuder

Utländska talanger lämnar Sverige för Danmark

Utländska medborgare som får sin högre utbildning i Sverige tvingas i dag lämna landet direkt efter examen. Zeshan Jaffari är en av dem som hade velat stanna och arbeta i Sverige efter sina studier, men som istället sökte sig till grannlandet Danmark där han i dag är doktorand.

Publicerad: Uppdaterad:

Det har gått bra för Zeshan Jaffari. Bland tusentals andra utomeuropeiska, välutbildade personer som sökt ett danskt green card tillhör han den minoritet som har fått ett kvalificerat arbete. Tre år efter att han kom till landet har kan i dag sitt kontor på Copenhagen business school, där han forskar om sociala medier.

– Jag tror att jag lyckades för att jag har arbetat på flera ställen i världen, och på så sätt lärt mig att nätverka, säger han på telefon från Köpenhamn strax innan han ska gå iväg på jullunch med jobbet.

Om han jämför med sin situation som masterstudent på KTH i Stockholm så har han nu ett betydligt större socialt nätverk, och de flesta av vännerna är danska. Vägen sedan KTH-tiden har gått via två års jobb i Kanada, på Google och som forskningsassistent på universitetet i Ottawa.

Startade eget

Väl i Danmark startade han ett eget företag, efter svårigheter att hitta ett arbete. Men företaget, som tillhandahöll tjänster inom IT, tvingades stänga när nya regler hindrade green card-innehavare att driva eget.

Många andra utländska före detta studenter i Sverige har liksom Zeshan Jaffari sökt sig till Danmark. Enligt Adeel Asghar, talesperson för intresseorganisationen Danish green card association (DGCA), är upp emot 60-70 procent av green card-innehavarna i Danmark före detta studenter i Sverige, som gärna hade stannat kvar där om de hade hittat ett bra arbete.

När green card infördes i Danmark 2007 var arbetslösheten låg. Kort därefter slog finanskrisen till, vilket har nämnts som en förklaring till varför jobbmatchningen har gått så dåligt. En undersökning från 2010 som togs fram av integrationsdepartementet visade att mindre än en tredjedel av de med green card hade ett kvalificerat jobb, medan lika många hade enklare arbeten. Resten var arbetslösa.

Det här har fått en del att peka på reformen som ett misslyckande. Reglerna har redan stramats upp, och den danska regeringen har sagt att de vill se över hela systemet för internationell rekrytering.

Diskriminering ett hinder

Adeel Asghar försvarar green card, och förespråkar bättre information till arbetsgivare om systemet och bättre möjligheter till praktik eller projektarbeten som en väg till arbete. Diskriminering är en svårare nöt att knäcka.

– Vi får ofta inte ens komma på intervju, säger han.

Diskussionen känns igen i Sverige där det talas om behov av utländsk, kvalificerad arbetskraft, samtidigt som många av de som har läst ett masterprogram på en svensk högskola upplever att det är väldigt svårt att få jobb. Inom kort väntas regeringen lägga fram ett förslag om sex månaders uppehållstillstånd efter studietiden, något som är tänkt att minska det här problemet.

Förslaget, som är en del av en riksdagsutredning har tagits emot positivt från de flesta håll, även om en del menar att sex månader är för kort tid för att hinna få ett arbete.

Men en ny regel löser inte allt. Det gäller till exempel företagens vilja att anställa. Magnus Huss, förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, IKEM, , pekar i och för sig på att stora framtida pensionsavgångar i branschen kommer öka rekryteringsbehovet, och därmed öppna upp för mer rekrytering av utländsk arbetskraft. Men han tror att vissa företag upplever att det är mer krävande att anställa någon som inte kan så bra svenska.

– Det är en tröskel som företagen måste komma över för att se det som något stimulerande och kul istället för ett hinder, säger han.

Lösning på gång

En förklaring till svårigheten med jobbmatchningen kan också finnas i migrationsforskaren Kirsten Hviids granskning av rekryteringen av dataspecialister i Sverige och Danmark. Resultaten visar nämligen att de få storföretag som står för 50 procent av all internationell rekrytering uteslutande går via egna kanaler, också i andra länder, när de ska anställa. De har med andra ord inget behov av vare sig green card-innehavare eller internationella studenter.

Zeshan Jaffari engagerar sig för att andra med liknande bakgrund som han själv ska få verktyg för att komma in i det danska samhället bättre och hitta arbete. Han är positiv till ett förlängt uppehållstillstånd i Sverige, där han själv inte fick jobb, men är tydlig med att det även krävs andra åtgärder.

– Om man ser till hur Sverige fungerar i dag när det gäller integration så är det sex bortkastade månader om det inte samtidigt finns någon typ av mentors- eller integrationsprogram där människor får lära sig om svensk kultur och får hjälp att närma sig arbetsgivare.

 
Av Elsa Persson

 

Zeshan Ali Jaffari

Ålder: 29

Född: Lahore, Pakistan

Bosatt: Köpenhamn, Danmark

Utbildning: Datavetenskap på University of Punjab. Master inom IT från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm.

 

Förlängt uppehållstillstånd på gång?

Utredningen om cirkulär migration föreslog 2011 att studenter från länder utanför EU/EES ska få stanna i Sverige i sex månader efter avslutade studier, istället för att som i dag tvingas lämna landet med en gång. Andra förslag är att medföljande familjemedlemmar ska kunna få arbetstillstånd och att stipendiesystemet utökas för studenter som måste betala för sina studier.

 

Green card i Danmark

Ett danskt green card ger utomeuropeiska medborgare uppehållstillstånd för att söka arbete i upp till tre år i Danmark. För att få ett green card krävs att man når ett visst antal poäng i ett system där utbildning, ålder, arbetserfarenhet och språkkunskaper bedöms.

Kommentarer

Kommentera