Fråga oss här!
Vi erbjuder

Naturvetarnas löneskola

Vi vill tacka alla som har svarat på löneenkäten och bidragit till en tillförlitlig lönestatistik. Grunden är lagd för att du ska kunna påverka din lön. Naturvetarnas löneskola visar vägen.

Publicerad: Uppdaterad:

På denna sidan läser du om följande inför lönesamtalet.

 

Så bestäms din lön

Forskning visar att det är den upplevda lönerättvisan som betyder mest för motivation och prestation. I det ligger att förstå löneprocessen och veta vad som krävs för att kunna höja sin lön. Viktigt är också att man har en lön som motsvarar de krav som ställs i jobbet.

 

Lönen påverkas av:

 • Marknaden– Tillgång och efterfrågan av olika yrkesgrupper. Med en bredare arbetsmarknad ökar chansen till högre lön.
 • Bransch– Lönsamhet och omsättning av pengar. Det finns högre finansiella värden i till exempel läkemedelsbranschen än i jordbruket.
 • Arbetsgivaren – Privat, statlig eller kommunal. Lönerna är som regel lägre i offentlig sektor än i privat. Företagens olika lönsamhet påverkar också lönenivåerna.
 • Individen– Dina prestationer, resultat och ditt ansvar.

 

Vilken lönepolicy tillämpas på din arbetsplats?

Lönepolicyn skiljer sig åt mellan arbetsgivarna. I grunden finns det i de flesta fall avtal som talar om hur löneprocessen ska gå till. I många avtal tillämpas lönesamtalsmodellen, där lönen sätts i lönesättande samtal mellan chef och medarbetare.

 

Så går löneprocessen till

I lönesättande samtal mellan chef och medarbetare kommer man överens om lönen.

 1. Chefen tar initiativ till lönesamtal och bjuder in medarbetaren.
 2. Uppföljning av årets resultat och prestationer. Titta i backspegeln och följ upp om de mål som sattes upp i förra lönesamtalet/planeringssamtalet är uppfyllda.
 3. Sätt upp nya mål för nästa år. Dela upp mål för verksamhetenen och dina personliga mål.
 4. Kom överens om vad som behövs för att du ska klara målen. Det kan handla om allt från en ny dator till kompetensutveckling.
 5. Kom överens om vilken lönehöjning du ska ha i år.
 6. Ta sikte på framtiden och sätt upp ett lönemål, till exempel på ett, tre eller fem års sikt. Kom överens om hur du ska utvecklas under den tiden för att nå målet.

 

10 snabba inför lönesamtalet

1. Förbered dig

Visa hur verksamheten har förbättrats tack vare dina insatser. Lägg fokus på dina prestationer. Fundera på vilket sätt din kompetens har kommit till nytta för arbetsgivaren? Lika viktigt är att titta på hur dina resultat har varit i förhållande till verksamhetens mål. Kom ihåg att arbetsgivaren och du ska vara överens om vad som krävs för att höja din lön.

2. Inventera din kompetens

Skriv ner dina kunskaper och färdigheter, liksom dina erfarenheter och dina resultat. Formulera dina drivkrafter och vad som motiverar dig.

3. Använd lönestatistiken rätt

Lönestatistiken fungerar som ett riktvärde. Fundera på vad du kan göra för att komma upp på en högre lönenivå, i klass med de bästa i din befattning.

4. Argumentera rätt

Tänk på att du talar med den enda som är lika intresserad av ditt arbete som du. Argumentera i linje med verksamhetens behov. Lyssna på chefens synpunkter och signaler. Var inte rädd för att vara subjektiv när du beskriver kvaliteten på ditt arbete, då det ofta är svårt att mäta kvalitativa resultat objektivt.

5. Var konkret

Visa hur verksamheten har förbättrats tack vare dina insatser. Blicka också framåt och ge din syn på hur ni kan bli ännu bättre och effektivare.

6. Se igenom ihåliga argument

Acceptera inte argumentet: "I år satsar vi på de yngre" eller "vi måste hålla budget". Det är dina prestationer som ska bedömas.

7. Blanda inte in din privatekonomi

Chefen bryr sig inte om vilka räkningar du har att betala. Fokusera i stället på dina prestationer.

8. Kom inte med tomma hot

Hota inte med att byta jobb. Det ger ett oseriöst intryck och risken finns att arbetsgivaren tar dig på allvar.

9. Skriv ett protokoll

När lönesamtalet är avslutat och ni är överens om lön och vilka åtgärder som krävs för att klara målen skriver ni ett protokoll som undertecknas av båda parter. Det kan gälla allt från kompetensutveckling till möjlighet att jobba hemma ibland. Glöm inte att skriva vilka lönemål som gäller för framtiden.

10. Ta hjälp av Naturvetarna

Tveka inte att kontakta Naturvetarnas eller Sacos kontaktperson på arbetsplatsen. Du kan också ringa Naturvetarnas jour och få personlig rådgivning kring din lön eller boka tid med en expert på förbundet för att få coachning inför lönesamtalet.

 

Vad är rättvis lön? För Naturvetarna är rättvis lön när alla får en lön som speglar individens resultat, ansvar och kvalifikationer.

 

7 fallgropar

Här tar vi upp några vanliga fallgropar när statistiken används på fel sätt. Vi visar hur du ska göra.

"Jag jämför mig med andra i min åldersgrupp?"

Så gör du: Ta fram löneuppgifter för många urval. Jämför löner i olika branscher, arbetsuppgifter och befattning. Men använd helst inte statistiken som ett argument för att du ska höja din lön. Däremot ger den vägledning om i vilket lönespann du ska ligga. Kom ihåg att det är dina prestationer som ska värderas.

"Jag lägger mig på medianlönen"

Så gör du: Medianen är ett statistiskt mittvärde och säger inget om dina prestationer och resultat. Se istället statistiken som en vägledning för i vilket spann lönerna ligger för olika befattningar inom en viss bransch. Spannet får man genom att titta på tionde percentil, median och nittionde percentil. Kanske vill du sikta mot nittionde percentilen? Ta reda på vad som krävs för att komma dit. Kanske det är förknippat med större ansvar eller vidgade arbetsuppgifter och att du behöver kompetensutveckling.

"Statistiken är facit"

Så gör du: Nej, lönestatistiken är inget facit för dig. Statistiken kommer aldrig att vara ett argument för att du ska få en viss lön och använder du statistiken fel finns risken att du får en lägre lön än om lönen satts utifrån dina faktiska prestationer. Använd istället statistiken som stöd för att sätta upp ett eget lönemål baserat på dina prestationer, dina förväntade resultat och förutsättningarna på din arbetsplats.

"Arbetsgivaren har sin egen lönestatistik"

Så gör du: Ja vissa har det. Här gäller det att vara kreativ och använda de tabeller som passar din profil bäst. Kom ihåg att Naturvetarnas lönestatistik har samma relevans som arbetsgivarens. Kanske vår lönestatistik är färskare och har mer aktuella siffror än den statistik som arbetsgivaren lutar sig mot.

"Jag ligger redan så bra till"

Så gör du: Då kan det vara dags att byta grupp att jämföra sig med. Gör ett nytt urval i Saco Lönesök. Kanske du har fått nya arbetsuppgifter och större ansvar. Med ökat ansvar följer högre lön.

"Jag ligger i botten, det finns inget att göra"

Så gör du: Ta reda på varför du inte har högre lön och vad som krävs för att komma upp på en högre nivå. Kanske du inte känner till vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats. Ta upp frågan med lönesättande chef och be om en motivering.

"Jag fixerar mig vid siffrorna och följer dem."

Så gör du: Din lön ska inte sättas utifrån vad andra tjänar. Det är dina insatser som ska bedömas: Hur kvalificerat är ditt jobb och vilken kompetens krävs för det? Hur stort ansvar har du och hur väl utför du ditt arbete.

 

Lönestatistik på Saco Lönesök

Löner för akademiker hittar du på www.naturvetarna.se/sacolonesok. Du måste logga in med ditt medlemsnummer. Här finns oändliga möjligheter att kolla aktuella lönenivåer för olika grupper. Gör flera uttag och jämför. Väg samman och använd den statistik som passar din situation bäst.

 

Saker som driver upp lönen

 1. Se till att få rätt lön på första jobbet efter examen. En för låg ingångslön är svår att rätta till i efterhand, med risk för att halka efter lönemässigt under hela karriären.
 2. Byt arbetsgivare eller tjänst på ditt nuvarande jobb. Statistik visar att det är ett bra sätt att höja sin lön.
 3. Fungerande lönesamtal med tydliga mål och uppföljning. Det är i lönesamtalet du kommunicerar din kompetens och dina prestationer. Läs våra 10 tips inför lönesamtalet.
 4. Förändra dina arbetsuppgifter, där du utför mer kvalificerade arbetsuppgifter och tar ett större ansvar.
 5. Kompetensutveckling. Håll dig uppdaterad och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden.

 

Mer som är bra att veta

Bli nöjd med din lön

Ingen är så intresserad av dina arbetsinsatser och din lön som chefen. Men det är du själv som hittar argumenten och använder lönestatistiken på rätt sätt, utan att använda den som ett argument för höjd lön. Allt för att du ska få en lön som du är nöjd med och ligger i nivå med dina resultat och ditt ansvar.

När ska lönen höjas?

Det ser lite olika ut på olika avtalsområden. Som regel sker lönerevisionen 1 januari om inte arbetsgivare och den lokala akademikerföreningen, eller motsvarande, har kommit överens om något annat. Är du osäker pratar du med den fackliga företrädaren på din arbetsplats, eller kontakta Naturvetarna.

Ingår pension?

Om det saknas kollektivavtal på din arbetsplats måste du ta reda på om arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension och de försäkringar som ingår i ett kollektivavtal. Om inte så är din faktiska lön betydligt lägre än det belopp du får i ditt lönekuvert eftersom du då själv måste avsätta pengar till din tjänstepension och dina försäkringar.

"Gick sämre än väntat"

"Det gick inte som jag tänkte mig och hoppades", är reaktioner som kan dyka upp efter lönesamtalet. Ta initiativ och föreslå chefen att omforma din tjänst med delvis nya arbetsuppgifter med större ansvar. Du kan också ta hjälp av Naturvetarnas karriärrådgivare för att komma vidare. Har du till exempel sett till att få den kompetensutveckling du behöver.

Coachning inför lönesamtalet

Vår nya service Coachning i lönesamtal hjälper dig att komma rätt i lönesamtalet, så att det blir en dialog mellan dig och chefen om dina arbetsinsatser kopplat till lön. Läs mer här intill.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera