Fråga oss här!
Vi erbjuder

Magnus tog naturliga steget till industrin

Magnus Huss jobbar för att locka unga att bli kemister. Lika viktigt är att få kemiindustrin att fortsätta att satsa i Sverige. Men hans stora vision är Blågul Kemi.

Publicerad: Uppdaterad:

Kemist – ett framtidsyrke, ropar löpsedlarna ut samma dag som jag träffar Magnus Huss, förbundsdirektör för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige.

– Det kunde inte bli bättre, säger han spontant. Det gäller att sprida positiva bilder av yrket, som ibland är lite osynligt. Många förstår inte vilka jobb som finns för kemister.

Han förklarar att det inte bara handlar om kemiindustrin, utan kemister har viktiga roller inom allt från gruvnäring och bilar till läkemedel, livsmedel och papper, liksom på myndigheter, som Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket.

För få kemister utbildas

Under Kemins år 2011 fick ämnet ett uppsving. Men fortfarande utbildar sig för få till kemister och många platser gapar tomma på landets universitet. Bland folk i allmänhet är det inte många som på rak arm kan komma på något svenskt kemiföretag.

– Kemilärarna i grundskolan och på gymnasiet har en viktig roll för att göra ämnet intressant och få fler att satsa på det. Vi inom branschen måste skapa våra egna berättelser. Jämför med skogen och gruvnäringen som har sina sagor.

Kemiindustrins ibland lite smutsiga rykte vill han ändra på. Istället använder han ord som hälsa, hållbarhet och miljö. Men han håller inte med om att de jobbar i motvind.

– Visst används kemikalier fortfarande på fel sätt och på fel plats. Det är en stor utmaning samtidigt som vi måste komma ihåg att kemi och kemikalier är grunden för innovationer och nödvändiga för en hållbar utveckling, till exempel nya energisnåla och klimatsmarta material och produkter som folk har nytta av i sin vardag.

Vit bil är svart

Han räknar upp supertunna material, färger, läkemedel och skönhetsmedel. Vad sägs om en vit bil som ögat uppfattar som svart? Finessen är att den studsar bort solens strålar som om den vore vit och därför kräver mindre luftkonditionering, något som ger stora energibesparingar.

Den svenska industrin och dess innovationskraft är lätt att ta för självklar. Men konkurrensen är hård och många länder slåss om de internationella kemiföretagens investeringar i forskning och nya produktionsanläggningar.

– Vi måste få med politikerna på tåget så att de blir bättre på att marknadsföra Sverige. Så sent som i förra veckan var jag på näringsdepartement och försökte engagera dem. Vi har fördelar i Sverige genom våra råvaror och kompetens.

Han förklarar att kemiföretagen har stor produktion i Sverige, men att ägandet i åtta fall av tio ligger utanför landet, vilket också gäller huvudkontoren. Utmaningen är att få dem att investera i Sverige. Produktion i Sverige är inte bara nödvändigt för vår välfärd utan även för att långsiktigt behålla och utveckla forskning på svenska universitet.

Blågul kemi

Magnus Huss har andra höga mål. När jag frågar honom om biobaserade produkter går han i spinn.

– Vår ambition – Blågul Kemi – är att kemiindustrin hjälper till att förverkliga visionen om en biobaserad ekonomi. Sverige har goda förutsättningar att förädla inhemska bioråvaror till kemi och material och inte bara till bränsle.

Men än så länge går det trögt, inser han. I dagsläget sker den mesta tillverkningen av till exempel biopolymerer i Brasilien, som använder billig etanol. Över huvud taget ligger Sydamerika före Europa.

Varför händer inte mer här hemma?

– Det är stora flöden och komplicerade processer som måste förändras. Än så länge är den svenska råvaran för dyr, men om industrin ges rätt förutsättningar kan processerna utvecklas så att den blir konkurrenskraftig på sikt. Målet är ett bio-raffinaderi i Stenungsund med råvaror från skogen och plastavfall. Om tullarna på etanol togs bort skulle vi i ett första steg kunna använda etanol från Brasilien.

Fånga in koldioxid

Det finns andra spännande saker som är på gång.

– Vi har ett medlemsföretag som gör polymerer av luftens koldioxid. Det är möjligt, men dyrt att binda kol. Det visar ändå att innovationskraften finns för att minska utsläppen av växthusgaser.

Miljö och hållbarhet har varit starka drivkrafter för Magnus Huss under hela hans karriär.

Men hur hamnade du här?

– Jag kom i kontakt med branschen via mitt arbete på Det Naturliga Steget. Här såg jag att det fanns en förändringsvilja och möjligheter att påverka i hållbar riktning.

Klimatet blir tuffare

Han är optimistisk, även när det gäller klimatet, och menar att samhället ofta grovt underskattar vår innovationsförmåga Även om det går sakta framåt så anser Magnus Huss ändå att de internationella förhandlingarna är viktiga.

– Under min tid i regeringskansliet arbetade jag med att ta fram det första internationella klimatavtalet som skrev under i Rio 1992. Ett annat, mer framgångsikt arbete, var Montrealprotokollet som såg till att freon kunde fasas ut.

Klimatet blir tuffare att rå på. Det är en balansgång mellan politikers ambition att minska klimatpåverkan och länders konkurrenskraft och förmåga att upprätthålla eller öka välfärden.

Billig baskraft behövs

Han menar att baskraft till ett konkurrenskraftigt pris måste finnas för att Sverige ska behålla platsen som ledande industri- och exportland. Därför är han oroad över den handlingsförlamning som nu råder när det gäller kärnkraften.

– Partierna verkar inte orka lösa det politiska dödläget och energibolagen, som äger kärnkraften, tjänar bra med pengar ändå. Osäkerheten minskar på ett påtagligt sätt Sveriges attraktionskraft som investeringsland för industrin.

Det menar han är olyckligt.

– Sol, vind och vatten räcker inte för processindustrin. Visst fortsätter vi att effektivisera men svensk industri är ligger redan i framkant när det gäller att utnyttja energin effektivt. Att exportera svenskt stål, papper, polymerer och andra produkter tillverkade av i princip koldioxidfri energi är förmodligen den bästa klimatinsats Sverige kan göra.

 

Magnus Huss

Aktuell: Förbundsdirektör för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige - IKEM.

Utbildning: Agronom.

Karriär: Länsförsäkringar, Finansdepartementet, LRF, Det Naturliga Steget och kommunikationsbyrån Springtime.

Familj: Marja, logoped och barnen Erik och Liisa.

Gör en ledig dag: Tränar med Marja, hejar på mina barns handbollslag, pysslar och odlar på vårt lantställe, ser till att umgås med vänner och spelar golf.

Bästa sida: Strategisk, kreativ och glad.

Kan bli bättre: "Följa upp", tjata.

Ogillar: När det går långsamt.

 

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Företräder 1 400 företag i bransch- och arbetsgivarfrågor.

Medlemsföretagen finns bland annat inom läkemedel, bioteknik, plast, kemi och återvinning.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Kommentera
Tack för din kommentar