Fråga oss här!
Vi erbjuder

10 trender som påverkar naturvetares arbetsmarknad

Var kommer jobben för naturvetare att finnas framöver? Vilka branscher går bra och vilken kompetens är efterfrågad? Naturvetarnas arbetsmarknadsstrateg, Marita Teräs, har identifierat några trender som har betydelse för naturvetare

Publicerad: Uppdaterad:
1. Efterfrågade

Naturvetare behövs för att lösa de flesta av de samhällsutmaningar vi står inför. Oavsett om det handlar miljö, klimat, hälsa eller om hur vi ska klara vår framtida energiförsörjning är naturvetenskaplig kompetens en förutsättning om vi ska komma framåt.

2. Investeringar i FoU har minskat

Enligt en färsk rapport från EU-kommissionen har Sveriges investeringar i FoU sjunkit från 4,13 procent till 3,37 procent i förhållande till BNP mellan åren 2001-2011. Detta är bekymmersamt för naturvetare, som framför allt finns i forsknings- och utvecklingsintensiva verksamheter.

Nedläggningen av Astra Zenecas forskningsanläggningar i Lund och Södertälje kommer sannolikt att göra det svårare för Sverige att nå upp till 4 procentsmålet till 2020, särskilt eftersom Astra Zeneca inte är det enda bolag som investerat mindre i FoU i Sverige de senaste åren. Fortsatt kraftfulla statliga satsningar i FoU är därför viktigare än någonsin, även om det verkar som att den nedåtgående trenden kommer att vända i år.

3. Global kompetens

Naturvetares kompetens och arbetsmarknad är global. Arbetsspråket för naturvetare är allt oftare engelska och på utbildningen kommer många lärare och studiekamrater från andra länder. Naturvetare framhåller ofta möjligheten att arbeta utomlands och arbeta med människor från andra kulturer som en stor fördel. Framöver är det troligt att ännu fler naturvetare kommer att arbeta utanför Sveriges gränser.

4. I minoritet

På de allra flesta arbetsplatser finns få naturvetare. Det innebär att de sällan är särskilt synliga även om de ofta står för en unik kompetens. Det gör det extra viktigt för naturvetare att vara skickliga på att kommunicera sin kunskap till kollegor och chefer.

5. Turbulens inom life science

Life science-branschen är central för naturvetare. En dramatisk omställning, där framför allt stora läkemedelsbolag skurit ner samtidigt som små biotech-bolag fått ökad betydelse. Uppsägningarna i branschen duggar tätt, men fortfarande får de allra flesta nya anställningar relativt snabbt. Även globalt har antalet arbeten i läkemedelsbranschen sjunkit med cirka 4 procent, samtidigt som bioteknik-företag, som exempelvis Novo Nordisk, anställer allt fler. Många svenska medicinteknikföretag går också bra.

6. Tjänstesektorn växer

Tjänstesektorn i Sverige växer och nästan hälften av alla jobb i Sverige finns inom denna sektor. Det är därför inte så konstigt att allt fler naturvetare arbetar med att leverera kunskapsintensiva tjänster.

7. Landstingen anställer

Naturvetare är allt oftare anställda av landstingen. Biomedicinska analytiker, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker samt miljö- och yrkeshygieniker är några exempel på yrken som naturvetare kan ha inom hälso- och sjukvården, men även biomedicinare, biologer och kemister arbetar allt oftare inom landstingen.

8. Allt fler i statlig tjänst

Allt fler naturvetare får anställning inom staten. Troligen är detta en effekt av att det pågår ett generationsskifte, där de som går i pension nästan uteslutande ersätts av akademiker. Myndigheter där många naturvetare arbetar, såsom exempelvis Kemikalieinspektionen, har också utökat sin verksamhet.

9. Kvalitet- och säkerhet allt viktigare

Kvalitet- och säkerhetsfrågorna är i fokus i praktiskt taget alla verksamheter och naturvetare har en bra bakgrund för att tackla denna typ av arbetsuppgifter. De naturvetare som kunskap och erfarenhet av kvalitetsledningssystem är efterfrågade.

10. Kortsiktighet

Slutligen, om vi ska kunna få full utväxling på naturvetares kompetens måste vi komma bort från den kortsiktighet som råder i vår ekonomi. Oavsett om det handlar om miljö eller hälsa tenderar vi att ha betydligt lättare att åtgärda de problem som uppstår istället för att arbeta förebyggande så att de inte alls uppstår.

Marita Teräs

utredare