Fråga oss här!
Vi erbjuder

Vi minskar vår klimatpåverkan

Naturvetarnas totala klimatpåverkan minskade med 30 ton koldioxidekvivalenter från 2012 till 2013. Det betyder att vi fått bort en sjättedel av utsläppen från vår verksamhet.

Publicerad: Uppdaterad:

Utsläppen har minskat inom i stort sett alla områden. Den största minskningen beror på att vi reser mindre. Framförallt flygresor har annars en stor klimatpåverkan.

Vi tittar också på vår klimatpåverkan per tusen medlemmar, eftersom kansliets storlek och upplagan av tidningen är beroende av antalet medlemmar. Denna siffra har minskat med 15 procent, och kan fortsätta att sjunka om vi blir fler medlemmar.

– Vi fortsätter att jobba för att hålla nere vår klimatpåverkan, säger Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör på Naturvetarna.

Våra totala utsläpp för 2013 låg på 142 ton koldioxidekvivalenter. Vi klimatkompenserar detta genom ZeroMission Skogsprojekt.

Här kan du titta på våra certifikat för klimatkompensation.

 

– Vi fortsätter att jobba för att hålla nere vår klimatpåverkan, säger Ulf Bergius, biträdande förbundsdirektör på Naturvetarna.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Jompa 2014-09-26

Bra jobbat Naturvetarna. Men vad säger ni om historien att Uppsala universitet satte upp ett mål att på 5 år minska sina utsläpp från tjänsteresor med 10%. När de 5 åren gått visade det sig att utsläppen istället ökat med 50%. Man satte ett nytt mål, att försöka ligga kvar på den nya nivån. Snart skall klimatdebattören, meteorologen, Uppsalaalumnen och hedersdoktorn Pär Holmgren hålla en föreläsning på UU. Naturvetaren kan väl intervjua honom om vad han tycker om UUs motivering till de ökade utsläppen, arbete med internationalisering och inför samgåendet med Gotlands högskola. Är det legitima skäl?

ingela dahlin 2014-09-26

Nu när ni får svart på vitt om flygresornas betydelse för naturvetarnas klimatpåverkan kanske ni kan börja skriva om flyget i tidningen. En viktig uppgift för media - men som man bangar för eftersom man tror att folk inte tycker det är lockande att läsa om. Så kan naturvetarna bidra till att bryta vår förträngningsmekanism när det gäller flygets betydelse.

Patricia Killick 2014-09-25

Det låter ganska bra men ni kan gör ännu bättre om ni har bättre koll när folk anmäla sig för e-faktura. Jag har anmält mig för att få e-faktura två gånger under sommaren hos Swedbank och jag får fortfarande en pappersfaktura för medlemsavgifter. Det blir lite tröttsamt nu....
Kommentera