Fråga oss här!
Vi erbjuder

Systematiskt arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och sparar tid

Att vara skyddsombud är ett förtroendeuppdrag och ger en möjlighet att påverka arbetsmiljöarbetet på företaget. Det regionala skyddsombudet stöttar både arbetsgivare och nyvalda skyddsombud.

Publicerad: Uppdaterad:

– Arbetsmiljöarbete är viktigt både som må-bra-faktor och för att förebygga ohälsa, säger Anders P Hansson.

Han arbetar som regionalt skyddsombud i Stockholms län för Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna. Anders P HanssonDet betyder att han söker upp företag där förbunden har medlemmar och där det oftast saknas skyddsombud.

– Det här är en medlemsnytta, som är uppskattad av företagen jag kontaktar. De tycker att de får en bra genomgång av vad som åligger dem som arbetsgivare och hur de kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. Till exempel vad man ska tänka på om den psykosociala arbetsmiljön och rutiner för brandskyddsarbetet, säger han.

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön är mycket i fokus på till exempel kontor där det  finns relativt få fysiska arbetsmiljörisker. Anders P Hansson tycker att en viktig åtgärd för att undvika problem är att alla får medarbetarsamtal, men även utbildning i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet är också viktigt, som örat mot kollegorna och den som kan fånga upp stress, hög arbetsbelastning och chefskap som inte fungerar.

– Jag hjälper till att få skyddsombud på arbetsplatser där det saknas. Och stöttar med vad som ingår i uppdraget. Man företräder sina kollegor och man har friheten att vara så aktiv man vill, säger han.

Han tillägger att man är en tillgång för arbetsgivaren också. De vill gärna att någon tar på sig rollen, hjälper till att fånga upp frågor och är delaktig i arbetsmiljöarbetet.

Arbeta systematiskt

Grunden för ett välfungerande arbetsmiljöarbete, tycker Anders P Hansson, är att jobba systematiskt både med den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det är viktigt att planera in arbetsmiljömöten, genomföra skyddsronder, dokumentera och följa upp. Att lägga en timme tre - fyra gånger om året på att genomföra skyddsronder. Då får företaget en bra koll.

– Det tar mindre tid om du gör det organiserat. Och då följer du också den dokumentation som lagstiftningen kräver, säger han.

Skyddsombudets roll är att se till att skyddsronden blir av och delta i möten om arbetsmiljön. Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön på företaget. Anders P Hanssons tips för att signalera att arbetsmiljö är en viktig fråga är att ha med det som stående punkt på agendan på personalmöten.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies