Frågor & svar
Vi erbjuder

Agneta 2014-02-14

Jag kan inte se att de sifferlösa avtalen gynnar oss i statlig verksamhet ute i landet.