Vi erbjuder

Ögonöppnare om hot, våld och trakasserier

I december ordnade Naturvetarna ett seminarium på temat Hot och våld i arbetslivet – Ett hot mot demokratin? Det blev en fullsatt tillställning med engagerade diskussioner och en känsla av att frågorna lyftes upp ordentligt.

Publicerad: Uppdaterad:

– Vi tycker att det är viktigt att göra politikerna medvetna om att våra inspektörer hotas i arbetet. Och att framförallt hot på nätet blir mer och mer vanligt, säger Kristofer Jervinge, utredare hos Naturvetarna.

Flera Sacoförbund deltog i diskussionerna. Representanter från Jusek, Sveriges veterinärförbund och Akademikerförbundet SSR berättade om att hot och trakasserier är ett vanligt problem för deras medlemmar. Inom vissa arbetsgrupper ses det till och med som en del i arbetet.

– Men Jag ska döda dig! är ett hot och ska polisanmälas av arbetsgivaren. Det ska finnas rutiner för hur man gör det, sa Erika Lejnefors från Jusek.

Förebygga och hantera hot

Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige talade om hur hot och våld i arbetslivet har ökat och om att arbetsgivarna inte riktigt tar ansvar för att minska hoten.

– Vi kan inte bara gå på i samma spår som tidigare. Vi behöver titta på hur problemet ser ut och diskutera hur vi kan förebygga och hantera hot. Det fungerar inte i praktiken i dag, sa han.

Hot och trakasserier på nätet

Två personer från justitieutskottet, Annika Hirvonen, vice ordförande och Krister Hammarberg, fanns på plats. De var överens om att lagstiftningen för hot och trakasserier på nätet behöver ses över.

– Och vi måste arbeta mot kulturen att hot är okej och stödja dem som blir utsatta i att säga ifrån, sa Annika Hirvonen.

Uppdrag till Brå

De ansåg också att Brottsförebyggande rådet, Brå, bör få i uppdrag att göra en kartläggning av hur situationen ser ut för tjänstemännen inom offentlig sektor när det gäller trakasserier, hot och våld.

– Det ger en legitimitet för problemet att man mäter på samma sätt för alla yrkesgrupper, säger Kristofer Jervinge.

Verktyg för att arbeta förebyggande mot hot och våld i arbetet finns till exempel hos Arbetsmiljöverket, som tagit fram en checklista för att Kartlägga riskerna för hot och våld i arbetsmiljön, och hos organisationen Suntarbetsliv finns material från kampanjen Bättre beredd än rädd.

 

Så tyckte medlemmarna på plats:

Malin Langenfors och Elisabeth Schöning, Djurskyddsinspektörernas Riksförening, DIRF, inom Naturvetarna.

1. Vad tyckte ni om seminariet?

– Intressant och givande. Det här är en mycket viktig fråga för vår profession. Det är bra att knyta kontakter och att höra hur andra arbetat kring frågan. Hade gärna haft en heldag och där framförallt politikerna skulle ges tid att utveckla vad de anser om frågorna och hur de tänker jobba med dem, säger Malin Langenfors.

2. Vilken är den viktigaste frågan för djurskyddsinspektörer när det gäller hot och våld?

 – Det är viktigt att ha bra säkerhetsrutiner och att de följs. Att arbetsgivaren tar problemen på allvar så att polisanmälan alltid blir gjord utan att den som är utsatt känner sig ifrågasatt. God samverkan med polisen är mycket viktigt, säger Elisabeth Schöning.

– Vår profession har fått ett utökat skydd i och med ny sekretessbestämmelse samt nytt tjänstekortsdirektiv. Det innebär dock inte så mycket i praktiken så länge vi skriver ut namn på vilka djurskyddsinspektörer som varit med vid kontrollen. Idag är det oerhört lätt att få reda på ens personliga kontaktuppgifter om man inte har skyddad identitet. Skyddad identitet kan inte vara lösningen för att kunna utföra tillsynsarbete på ett säkert sätt, säger Malin Langenfors.

– Även att man börjar se problemet och jobba med hat och hot på sociala media. Där har vi ju hittills inte sett något som helst stöd från arbetsgivarna tycker jag. De behöver bli mer offensiva mot nät-trollen och föra ut budskapet "rör inte/hota inte vår medarbetare" i större skala till allmänheten, tillägger Elisabeth Schöning.

Jonas Engzell och Martin Bertilsson, för Miljö- och hälsoskyddssektionen, MoH, inom Naturvetarna

1. Vad tyckte ni om seminariet?

Jonas Engzell och Martin Bertilsson, MoH

 – Mycket bra att frågan om hot och våld nu lyfts i ett brett sammanhang. Flera beskrev en situation som liknar den våra medlemmar upplever och det visar på ett grundläggande problem som kräver att vi arbetar tillsammans för att nå en lösning. Det känns som att vi har mycket arbete framför oss, säger Martin Bertilsson.

2. Vilken är den viktigaste frågan för din profession när det gäller hot och våld?

– Att våra medlemmar och deras familjer får en större trygghet. Det finns gott om exempel på personer som har svårt på att skilja på de beslut som en handläggare fattar i yrkesrollen och privatpersonen bakom. Det är lätt att få fram adressuppgifter och det kan ofta leda till att våra medlemmar och deras familjer utsätts för hot och våld även utanför arbetstid, säger Martin Bertilsson.

– Vi vill att alla inspektörer, oavsett titel, ska få samma juridiska skydd och behandlas likvärdigt. Sen om man heter djurskyddsinspektör, lantbruksinspektör, strandskyddshandläggare eller livsmedelsinspektör ska inte spela någon roll för den frågan, säger Jonas Engzell.

– Vi måste förhindra att sakägare, aktivister och andra påverkar myndighetsutövningen genom hot och våld. Det leder i förlängningen till att genomförandet och efterlevandet av demokratiskt fattade beslut inte kan säkerställas,  avslutar Martin Bertilsson.

Margareta Jonsson, förste vice ordförande i Naturvetarnas förbundsstyrelse och livsmedelsinspektör

1. Vad tyckte du om seminariet?Margareta Jonsson

 – Jag tyckte att det var ett bra tillfälle för oss att se hur många olika yrkesgrupper som råkar ut för hot och våld. Men också att få informera politiker om vår arbetssituation. Seminariet skulle gärna kunnat få vara hela dagen. Det finns så många aspekter på den här frågan.

2. Vilken är den viktigaste frågan för din profession när det gäller hot och våld?
– Att våra arbetsgivare ska få lagligt stöd att vägra lämna ut våra personuppgifter, något som redan gäller för de yrkesgrupper som arbetar enligt socialtjänstlagen och våra inspektörskollegor som är statligt anställda.
Hot och våld är aldrig acceptabelt. Vi ska vägra vänja oss vid "lågfrekventa" hot.

Anna Norberg

Jobbar inte längre på Naturvetarna

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies