Vi erbjuder
Jonas Sjöstedt (V), Åsa Romson (MP), Ibrahim Baylan (S) och Yvonne Andersson (KD). Även (M), (FP) och (C) deltog i paneldebatten om högskolan. FOTO: Stina Svanberg

Politikerna gav besked om högskolan

Alla partier vill satsa mer på högskolan. De rödgröna vill ha fler i utbildning, medan regeringen lägger fokus på kvalitet. Och samtliga beklagade forskarnas otrygga villkor på Akademikernas högskolepolitiska forum.

Publicerad: Uppdaterad:

– Utbildning ska få kosta. Men istället väljer regeringen att sänka skatterna, öppnade Ibraham Baylan (S) med.

Jan Björklunds statssekreterare Peter Honeth var inte sen att kontra.

– Vi prioriterar kvalitet före fler utbildningsplatser. Nu bygger vi ändå ut lärarutbildningen med tiotusen platser.

Vänsterpartiet är inne på samma linje som (S).

– Unga vill studera, men i stället lägger man pengarna på sänkt restaurangmoms. Bygg ut högskolan och satsa samtidigt på förnybar energi och ökat byggande. Det skapar efterfrågan på akademiker, sa Jonas Sjöstedt.

Fler lärosäten?

När frågan kom upp om Sverige behöver fler än de 40 lärosäten som finns i landet gick meningarna isär.

Moderaterna vill ha färre lärosäten utan att minska antalet studenter. Peter Honeth (FP) håller med om det, medan övriga partier vill behålla dagens högskolor eller bygga ut.

– Regionala högskolor är nyckeln till kunskapslandet, sa Miljöpartiets språkrör Åsa Romson.

Kristdemokraterna vill se en högre grad av specialisering.

– Alla högskolor kan inte vara bäst på allt, utan satsa istället på nischer med hög kvalitet, sa Yvonne Andersson (KD).

Hur högskolan ska utvärderas väckte känslor, med Pisa i färskt minne.

De rödgröna tycker att det är för mycket fokus på resultat och att man i dag missar helheten.

– Vi tittar gärna på andra parametrar, utan att gå in och fingra i detaljer, sa Peter Honeth.

Unga forskare i kläm

När Debatten växlade spår till forskning tycker alla utom (V) och (S) att staten satsar tillräckligt.

– Vi satsar mycket i dag, men mer behövs framöver, sa Peter Honeth. I dag är det ingen brist på resurser, men det finns behov, som att vi inte klarar att ta hand om unga forskare.

Han vill se mer pengar direkt till lärosätena, som de själva får disponera.

– Regeringen har gjort detta bra, men ge forskarna bättre långsiktiga villkor och bygg in ökad samverkan i finansieringen, sa Ibrahim Baylan.

Alla är överens om att villkoren måste bli bättre och att rörligheten ökar. Tomas Tobé (M) vill öppna upp rekryteringen för att förebygga inavel.

– Det finns ett genusproblem här. Bristen på trygghet gör att kvinnor väljer bort forskning i karriären. Män dominerar på de högre nivåerna, sa Jonas Sjöstedt.

Peter Honeth höll med om att det behövs skärpning och tydliga krav, men att högskolorna själva har ansvaret.

– Vår roll är att styra med mål, krav och uppföljning. Men regeringen ska inte detaljreglera.

 

Akademikernas högskolepolitiska forum arrangerades 2 april av Saco och tio Saco-förbund, däribland Naturvetarna.

 

Högre utbildning som mirakelkur

En engelsk professor försökte slå hål på några myter om högre utbildning på seminariet. Men hon fick mothugg av Agneta Stark, tidigare rektor på högskolan Dalarna.

Alison Wolf, professor vid King's college i London, driver tesen att sambandet mellan många högutbildade och ekonomisk tillväxt är svagt. Några satte kaffet i vrångstrupen när hon hävdade att mer utbildning kanske inte är den mirakelkur som löser välfärdsstatens problem.

Hon ser en spänning mellan att satsa på några få elituniversitet och många regionala lärosäten.

– Med den stora press som finns på resurserna måste man bestämma sig. Det är ur de bästa universiteten innovationerna springer.

Men Alison Wolf fick mothugg av Agneta Stark, tidigare rektor på högskolan Dalarna.

– Högre utbildning har ett värde i sig och är utvecklande för personen och ger möjligheter på arbetsmarknaden, om inte direkt så senare i livet.

Agneta Stark ser högre utbildning som en rättighet för alla och påminner om att kunskap snabbt föråldras.

 

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies