Vi erbjuder
Gör tvärtom och stanna upp i det komplexa istället för att välja den enkla vägen. Foto: Colourbox

Ny som chef - Att lära känna varandra är vägen till framgång

Satsa på att utveckla relationer i stället för att lägga tid på storstilade planer och administration. Det är ledarskapskonsulten Åsa Lundquist Coeys recept för att en arbetsgrupp ska lyckas.

Publicerad: Uppdaterad:

Att säkra den öppna dialogen och ha högt i tak är bland det första man ska tänka på som ny chef.

– För att utvecklas som grupp måste det finnas plats för kritik och opposition. I det ligger att till exempel kunna förkasta en dålig idé, säger Åsa Lundquist Coey.

Men så fungerar det inte på alla arbetsplatser. Många vågar inte säga vad de tycker av risken för att förlora jobbet. Ett tillåtande och öppet klimat skapas inte av sig själv, utan kräver medvetenhet och kunskap om vad som behöver göras.

– Det handlar om att jobba med relationer och få alla att inse att de är en del av organisationen. En vinnande formel är att lära känna varandra och förstå varandras drivkrafter. Med dialog, kommunikation och samtal bygger man gruppen.

Sociala spelregler

Hon pratar om att man som ledare måste förstå de sociala spelreglerna och den makt som ledarskapet innebär. Lika viktigt är att kunna bära den spänning som ledarskapet ger upphov till.

Hur menar du då?

– Man utsätts för ett hårt tryck från medarbetare som kommer och pratar, och alla har sin agenda. All den spänningen måste man kunna härbärgera utan att släppa ut den. I chefsrollen ligger att lyssna in, utan att reagera på allt.

Hon menar att man inte kan springa på alla bollar, utan det gäller att vrida och vända på saker. I det höga tempo som ofta råder på arbetsplatser kan man lockas att fatta snabba beslut, både för att det förväntas och för att det är enklast.

– Gör tvärtom och tänk ett varv till, stanna upp i det komplexa i stället för att förenkla. Jobba igenom frågeställningen. Det är så lätt att säga ja och bejaka postivitetskulten, som lätt slutar i kollaps, säger hon på sitt målande sätt.

Samtalet en nyckel

För att undvika att hamna där är samtalet en nyckel, enligt Åsa Lundquist Coey. Men många lägger större fokus på administration och storstilade verksamhetsplaner ner på detaljnivå.

– Skippa dem, ha möjligen en grovplan att hålla dig till. Att låta administrationen bli en kärnfråga leder fel. Lägg i stället krut på att utveckla relationer. Kom ihåg att du som chef jobbar genom dina medarbetare för att tillsammans nå bästa resultat.

Mycket av den ledarskapskultur som tillämpas på svenska arbetsplatser i dag har sin källa i amerikansk management, med lite evangeliska förtecken, som hon utrycker det.

– Vi har anammat den kulturen, som bygger på en förbättringsideologi, där man mer tittar på vad som borde göras och mindre på vad som görs. Gapet mellan det man gör och det man borde göra blir lätt för stort. Inte undra på att folk mår dåligt och känner sig otillräckliga.

Skruva till

Hur ska man göra i stället?

– Ställ de rätta frågorna om vad som pågår och i vilket sammanhang man finns. Ofta räcker det att skruva till en liten detalj för att hamna rätt. Men det kan också vara så att man inte tror på iden och därför inte kan stå för den. Lita mer på ditt eget praktiska omdöme.

Att komma in som ny chef och ändra allt är inget som Åsa Lundquist Coey rekommenderar.

– Börja inte med att lägga om processer och system. Då slår man sönder relationer och skapar ovisshet. Bygg i stället vidare på den grund som finns och justera under resans gång.

Nätverk för chefer

Organisationer är komplexa och är ingen maskin som gör vad man säger till den.

– Kom ihåg att vi befinner oss i ett nätverk av relationer, som snabbt kan förändras.

Hon kommer tillbaka till behovet av sociala mötesplatser för att få jobbet gjort och nå målen.

– Många chefer går fel när relationer ska hanteras. De flesta klarar att bygga processer och system. I de sociala delarna kan man bli naiv som chef och underskattar dess betydelse. Klarar man inte det är mitt tips att ta hjälp.

Bör man gå kurser när man är ny som chef?

– Det kan vara en bra ide, men traditionella utbildningar kan bli lite instrumentella. Det kan vara minst lika värdefullt att ingå i nätverk för chefer.

Den som vill lyssna på Åsa Lundquist Coey kan gå på Saco:s seminarier Ny som chef under våren. Håll utkik i kalendern på www.naturvetarna.se

 

Chefens 4 roller

1. Ledaren

Formulera en vision med några få enkla regler. Ha inte med för många strategiska mål och planer. En vision kan ha ett högre syfte med delmål. Exempel: Vårt mål är att bli lönsamma, för att kunna förse världen med ren energi (vision). Varje avdelning bör klargöra vad den kan bidra med för att uppnå visionen.

2. Chefen

Administrativ funktion, företräder verksamheten. Bygger strukturer, system och rutiner och ger feedback på prestation

3. Coachen

Att i dialog med sina medarbetare ha coachande samtal med frågor, som inte är ifrågasättande. Då kan medarbetarna gå i försvarsställning, vilket ger ett sämre samtal. I arbetet med gruppen kan man ställa mer kritiska frågor till hela gruppen.

4. Medmänniskan

Det handlar om att ha fingertoppskänsla och förstå att det är människor man jobbar med. Känner man varandra så är det svårare att hålla rationell distans. Empati för varandra byggs upp i samtalen.

 

Tips!

Gå på Saco:s föreläsningar "Ny som chef". Läs mer på www.naturvetarna.se Du möter Åsa Lundquist Coey som ger goda råd till den som är ny i sin chefsroll.

Lars-Erik Liljebäck

chefredaktör
08-466 24 19

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies