Fråga oss här!
Vi erbjuder

Gunnar i Skåne 2014-08-15

Självklart att ingen ska diskrimineras pga sexuell läggning. Men på jobbet är jag nog tacksam om kollegorna undviker att leva ut sin sexualitet oavsett om den är homo eller hetero eller något annat.