Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens naturvetare – student som drivs av viljan att göra skillnad

Johanna Pierre bubblar av glädje, energi och framåtanda. Hon har studerat miljövetenskap och ekonomi på Södertörns högskola, och läser nu Masterprogrammet i Miljö- och hälsoskydd på Stockholms Universitet.

Publicerad: Uppdaterad:

- Jag är intresserad av ett brett perspektiv, med både sociala och ekonomiska faktorer, samt att hitta indirekta processer som genererar miljöpåverkan, förklarar Johanna. I ett miljötänk är det extra viktigt, om man ska få igenom förändringar. Det finns en otroligt stor förbättringspotential inom olika områden. Inom byggindustrin går det exempelvis åt mycket kemikalier och energi i byggprocesser. Även hus som byggs för att vara energisnåla kräver mycket energi i själva tillverkningen!

Johanna berättar om sin kandidatuppsats, i vilken hon skrev om foder för sällskapsdjur. Särskilt hundar konsumerar väldigt mycket kött, vilket genererar miljöpåverkan i form av exempelvis klimatförändringar. Detta är intressant både ur miljösynpunkt samt resursfördelning med ökande befolkning samtidigt som populationen av sällskapsdjur ökar.

- Arbetsförhållandena, animalieproduktionen och djurskyddet i produktionsländerna kan också vara riktigt dåligt ur miljösynpunkt. Det är här i västvärlden som konsumtionen sker, vi borde ställa högre krav. All handel innebär en miljöpåverkan. Hur skulle man kunna ändra fördelningen av denna?

Vad vill du arbeta med i framtiden?
- Gärna inom hållbar utveckling, inte bara miljö. Det finns en uppsjö av sociala frågor och miljöfrågor, och kan jag förbättra situationen i länder med sämre villkor så vore det fantastiskt!

Varför valde du att bli medlem i Naturvetarna?
- Jag såg tidningen och tyckte den var jätteintressant. Den plockar upp många aspekter av samhälle och miljö. Man får tips på kurser och seminarier med verklighetsförankring. Jag tipsar ofta vänner och kursare om Naturvetarna, så att fler får vetskap om er!

Vad gör du en ledig stund?
- Jag älskar film, kultur, umgås med vänner och att vara ute i naturen. Jag har dock inte många lediga stunder, som ensamstående med en son på sex år. Jag är desto mer delaktig i hans skola, via föräldrarådet försöker vi få barnen mer intresserade av miljön. Vi får fin respons från skolan, med personal som engagerar sig. Överlag har vår skola ett bra tänk i miljöfrågor, och över hälften av maten är ekologisk. Jag skulle vilja hitta ett samarbete mellan skolor och miljö- och hälsoskyddsinspektörer, för att föreläsa för barnen.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera