Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens naturvetare - jägmästare som värnar om kafferasten

Marianne Eriksson sprider kunskap om skog till allmänhet, politiker och andra makthavare. Hon är engagerad både i Kunskap Direkt, en webbportal om skogsbruk och skogsskötsel, och "Skogen i Skolan" som är en samverkan mellan skolan och skogliga intressenter. Marianne är också en glädjespridare som ser alltid till att fixa sociala aktiviteter för oss kollegor.

Publicerad: Uppdaterad:

Så säger Karin Vestlund på LRF Skogsägarna som nominerat henne till Månadens naturvetare.

Marianne Eriksson är kommunikationsansvarig på LRF Skogsägarna som är en del av LRF och även branschorganisation för skogsägarföreningarna Södra, Mellanskog, Norrskog och Norra Skogsägarna. Totalt är det ca 280 000 medlemmar.

- Mitt arbete är kommunikation såväl inom LRF och föreningarna som utåt med omvärlden. Det handlar både om vad vi gör och vad vi borde göra. De senaste åren har det varit en stor medial debatt om skogsbruket, vilket har tagit en stor del av min tid.

Marianne är i grunden jägmästare. Hon är även yrkeslärare och har ägnat större delen av sitt yrkesliv åt skoglig utbildning, rådgivning och information.

- Jag bytte jag från 16-åringar till 60-åringar när jag gick från jobbet som lärare på skogsbruksskola (nuvarande Naturbruksgymnasierna, reds. anm.) och började arbeta med utbildning för skogsägare, skrattar hon.

Det är lätt att tro att jägmästare arbetar med skog, virke, kubikmeter och plantor.

- Det är bullshit! Vi jobbar med människor, de som äger och sköter, och tycker till om skogen. Får vi inte den mänskliga kommunikationen att fungera så fungerar inget annat heller. När det blir trassel är det nästan alltid något i kommunikationen som har brustit.

Marianne har varit chef i många år. Att arbetslaget fungerar bra är viktigt. Det spelar ingen roll hur duktig den enskilda individen är, om inte laget som helhet fungerar.

- Jag har verkat större delen av livet i miljöer där man hjälps åt om man ska uppnå något. Kafferasterna är viktiga! Jag tycker egentligen inte om kaffe men pauserna har en social och smörjande funktion för laget. Ett tillfälle att se varandra och  utbyta idéer och erfarenheter. Ofta löser man arbetsrelaterade frågor där.

Vad är din drivkraft?

- Jag tror stenhårt på skogens betydelse för att hela landet ska leva. Skogen växer över hela landet och går inte att flytta medan den växer. Den kan utgöra en grund för sysselsättning nästan överallt.

Vad gör du en ledig stund?

- På sommaren påtar jag i trädgården, och på vintern åker jag skidor, utför eller på längden. Och så är jag gärna i skogen förstås!

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera