Fråga oss här!
Vi erbjuder

Toxikolog som framhåller allas roller

Kerstin Kenne var med och startade ett framgångsrikt konsultföretag inom toxikologi. Nedläggningen av AstraZenecas forskning i Södertälje blev lyckosam för dem.

Publicerad: Uppdaterad:

För två år sedan startade sex personer TKT, Toxicology Knowledge Team Sweden AB. När AstraZenecas forskning i Södertälje lades ner fick de möjlighet och valde att starta eget. Karin Svens nominerar sin kollega Kerstin Kenne till Månadens Naturvetare bland annat med orden ”Kerstin gör ett superjobb i att hålla samman gruppen.”

– Vi kände att det borde finnas behov i Sverige av vår unika expertis inom läkemedelstoxikologi. Läkemedel passerar många steg för att kunna säljas i handeln, och exempelvis har små läkemedelsföretag sällan toxikologer anställda för att bedöma risken för biverkningar. Inom kemiindustrin hjälper vi till att bedöma hur mycket kemikalier man kan tillåta i luften utan att det är hälsofarligt. Startmaterialet och slutprodukten har man i regel kunskap om, men mellanstegen måste hela tiden riskbedömas. Vi jobbar även med livsmedelstillsatser och kosttillskott som bedöms nästan lika rigoröst som läkemedel. 

Rolig utmaning

Genom sin långa erfarenhet har de ett stort nätverk. De möter nästan alltid någon tidigare kollega, antingen de säljer sina tjänster eller hyr in expertkunskap inom närliggande områden som behövs i ett projekt.

– Detta är den roligaste utmaningen vi har haft! Att vara egen och få bestämma själv, och att avgöra hur resurserna ska fördelas. Avgångsvederlaget gav oss möjligheten. AstraZeneca hjälpte oss även med lokal, internet, telefon, städning och kaffeautomat den första tiden.

Hur var processen i början?
– När vi startade var vi helt oerfarna som företagare, men hade mycket idéer om hur vi skulle driva företaget. Vi fick bra rådgivning inom juridik och ekonomi, men mycket av råden om hur vi skulle arbeta med företagsuppbyggnaden var inte som vi hade tänkt. Med tiden har vi nu byggt upp företaget på ett sätt som passar oss. Det kan liknas vid att bli förälder för första gången, man måste lyssna på sin magkänsla!

För oss är det viktigaste att jobba som ett team, både för att säkra den vetenskapliga kvaliteten, men också för att minimera administrationen.

Hur är det att startar företag med kollegor?
– Vi är alla disputerade naturvetare som är vana att jobba självständigt. Det funkar inte att en plötsligt är allas chef. Alla måste visa varandra förtroende och lojalitet och kämpa tillsammans, och alla måste vara överens om beslut som tas. Allt måste göras, allt är lika viktigt, antingen det är att klistra kvitton, dra in kunder eller skriva en rapport. Om vi inte värderar allt arbete lika skulle det finnas risk att vissa arbetsuppgifter inte blir gjorda.

Frispråkighet

Kerstin Kenne säger att hon inte tror att alla naturvetare fungerar bra i internationella ”storföretag”.

– Vi ifrågasätter och tänker på ett annat sätt. Vi är vana att kunna vara frispråkiga och ha en annan relation med chefen än vad man har i många andra länder. Vi har mandat att ta beslut utan så många administrativa möten. För att lyckas ska vi bygga vidare på det vi är duktiga på, inte försöka anpassa oss till en värld som inte passar oss.

Christina Jägare

kommunikatör

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies