Fråga oss här!
Vi erbjuder

Stefan 2014-02-15

Om jag fick välja fritt mellan eget rum eller kontorslandskap skulle jag välja eget rum 100 ggr av 100. Kontorslandskap är stimmiga och distraherande rent allmänt. Där jag arbetar är den enda möjligheten att avskärma sig att lyssna på något i hörlurar. Det finns även kontorslandskap där man inte ens har fasta platser. Då blir det stressigt att hitta en plats varje dag samt svårt att bygga upp en hemtrevlig arbetsmiljö. Jobbar man i team är det svårt att garantera att man får sitta tillsammans. Att säga att det funkar är nog relativt. Måste man så är det bara att finna sig i det. Tyvärr är det nog troligt att fler och fler arbetsplatser går mot kontorslandskap av ekonomiska skäl.