Fråga oss här!
Vi erbjuder

Berit 2014-02-14

Nej jag kan inte tänka mig jobba i kontorslandskap men detta är säker beroende på vilket arbete man förväntas göra och vad syftet är med kontorlandskapet. Om kontorslandskapet är ämnat till att trycka in så många arbetstagare som möjligt på en liten yta oavsett arbetes innehåll är det en arbetsgivare som i största möjligaste mån skall undvikas. Är syftet att upprätthålla en kreativitet i arbetet kanske landskapet kan underlätta - men min egen kreativitet bygger på att jag analyserar och funderar i en lungn stillsam miljö för att sedan vid behov diskutera med kollegor (läs fikarum) när jag behöver det.