Fråga oss här!
Vi erbjuder

Emelie T 2014-09-26

Ja, jag har fått argumentera för ny lön utifrån min arbetsgivares underlagsmaterial. Ett bra samtal tycker jag. Jag hade önskat att få mer men blev ändå nöjd med drygt 1000 kr i lönepåslag. Arbetar i ett kommunägt bolag.