Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Hur fungerade ditt lönesamtal?

De flesta har haft årets lönesamtal, som resulterade i en ny lön. Nu undrar vi om du fick chans att argumentera för din lön med lönesättande chef. Och var det dina prestationer, din kompetens och ditt ansvar som låg till grund för din nya lön?

Publicerad: Uppdaterad:

Kommentera längre ner på sidan. Läs om goda råd när lönesamtalet kärvar.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Anna 2014-10-15

Har jobbat åt Skogsstyrelsen i över 7 år, och här skylls det varje år på "pottar och tak". Fick en dålig ingångslön som tyvärr gör att jag ständigt sackar efter. Har även märkt att manliga kollegor inte behöver anstränga sig särskilt mycket för att höja lönen, trots att vi utför samma arbetsuppgifter. Skulle kunna skriva en roman i ämnet men slutar här, har av olika anledningar, bland annat låglönefrustrationen, tagit tjänstledigt och studerar något helt annat nu.

Majsan 2014-10-12

Jobbar på en statlig myndighet och hade ett riktigt bra lönesamtal. Vi har tydliga lönesättningskriterier och jag hade förberett och tänkt igenom på vilket sätt jag fört verksamheten framåt utifrån kriterierna. Vi pratade fram och tillbaka, jag fick bra feedback på mitt arbete och vi kom även in på strategier för fortsatt bra löneutveckling. Årets resultat + 10,5 %

Peppe 2014-10-07

Eftersom jag jobbar i slavbranchen (bemanningsföretag)så är lönesamtalen rätt meningslösa. Den jag pratar med (konsultchefen) har inte en aning om vad jag pratar om om jag försöker påpeka allt bra jag gör. Ett råd, om ni tänkte ta ett jobb inom bemanningsbranchen. Tänk om helt !

Anna 2014-10-06

På vår myndighet är det inte heller så lätt. Man har samtal med den som på pappret är lönesättande chef men han själv säger att det egentligen inte finns pengar att höja alla i den pott han har att fördela ut, och då tycker jag inte att han är den lönesättande chefen. Har tidigare skrattat åt nedanstående devis, men snart gör jag det inte längre. "Medarbetare säger till chefen: Sätt du lönen, så jobbar jag därefter."

Lars-Erik Liljebäck 2014-10-03

Tack för alla kommentarer i ett viktigt ämne. Vi är medvetna om att lönesamtalen inte alltid fungerar som det är tänkt. Läs gärna artikeln ”När lönesamtalet kärvar” där vi ger goda råd om hur man kan agera. Naturvetarna jobbar på flera fronter för att förbättra läget, bland annat genom vår tjänst ”Lönesamtalscoachning” och vår allmänna lönerådgivning. Även i de centrala avtalen jobbar vi för att få med arbetsgivarna på noterna. Vi är övertygade om att lönesamtal, där vara och en får chans att argumentera för sin lön, är rätt väg att gå för att höja lönerna för naturvetare. Det har till exempel visat sig att kvinnor vinner på lönesamtal, enligt en undersökning från Saco. Lars-Erik Liljebäck Chefredaktör

Arbetare 2014-10-01

Är vi många som menar att lönesamtalen inte "fungerar"? Vad är fackets analys av detta? Funderar facket på konsekvenser, i sin verksamhet, för gruppen och för individen? Är det individens eget "fel"? Är de medel och strategier facket menar sig förfoga över och förmedlar tillräckliga för att stärka både grupp och individ i förekommande fall? Är det så att de förväntningar facket uttrycker kring lönesamtal inte har rätt proportion eller behöver justerade formuleringar? Hur många på facket är rädda för kostnadsbesparingar inom sin verksamhet om krutet riskerar omfördelas för att försöka läggas där det "fungerar"? Finns det alternativ för individen när facket säger byt jobb? Behöver individen fundera mer över alternativa vägar att påverka eller visa sin betydelse? Vad genererar konsekvenserna för risker och möjligheter på våra arbetsplatser? Vem vågar svara?

Karin 2014-09-30

Jag har en chef som inte kan miljöområdet och inte förstår vad jag gör. Eftersom hon inte är intresserad heller så ger mina prestationer inget utslag i lönekuvertet trots att jag får mycket poitiv feedback från andra chefer och verksamhetsområden där man ser mer av vad jag gör. Hon är mest noga med att alla ska få ungefär lika mycket utom de män som har högre pondus än henne förstås! Kanske går vidare med kollektiv förhandling i år.

Max 2014-09-29

Jag har aldrig haft någon lönesamtal i 13 år. Och ingen lönehandling eller. Nu vet jag det är min rättighet så jag ska prata med min chef snart sedan jag har utvecklat och levererad så mycket under sista året! Ingen här vågar prata om det annars de kan få spark: "Gillar du inte vad jag erbjuder dig du kan väl lämna sedan det finns en lång kö till din tjänst". Så är det tyvärr inom forsking, åtministone på Karolinska!

Forskaren 2014-09-29

Visst, det gick att argumentera, men chefen har så många att vara chef över att han hade glömt mina argument när han meddelade den nya lönen och jag ville veta varför det blev så lite. I många år har det nu varit "finns inga pengar" och "du kom in med en låg lön på en annan befattning, så det har historiska orsaker".

Det funar inte här i alla fall! 2014-09-29

Jag har år efter år satsat allt jag har och fått idel beröm på utvecklings- och lönesamtalen. Men när det kom till koppling till lön var det tvärstopp! "Det finns andra som ligger lägre" "jag har inte det utrymmet"... Jag fick intrycket att det inte spelade någon roll om jag presterade eller inte. Så i våras blev jag till sist utbränd och sjukskriven efter en tung höst. Och då (!) spelade prestationen plötsligt roll för nu kunde chefen "inte motivera" att jag skulle få nästan nån löneökning alls "eftersom det inte gick så bra i höstas". :-(

Arbetsmiljöingenjör 2014-09-29

Uruselt, det går inte att prata med min chef. De tre senaste åren har totalt gett en löneökning på 164:- Argumentation och skriftliga underlag hjälper inte heller.

Henrik 2014-09-28

Har haft lönesamtal och de har hela tiden sagt att jag gör ett bra jobb men trort detta får man bara en klapp på axeln och en höjning med 1,2%, De har tvingats lägga ut lönen ensidigt 2 år i rad. Trivs väldigt bra men har börjat kolla på andra job för det här hpller inte. Men men man biter ihop, igen, och hoppas på bättre tider ...

Ida 2014-09-26

Har haft bra löneutveckling fram till för några år sedan, men nu känns det som om det tagit stopp - arbetsgivaren är inte villig att betala mer, trots att min kompetens och mitt ansvar naturligtvis fortsätter att höjas. I år blev det totalt tvärnit på grund av "dåliga tider" på företaget. Men man biter ihop, igen, och hoppas på bättre tider nästa år.

Biologen. 2014-09-26

Visst fick jag möjligheten att argumentera och samtalet var bra där vi gick igenom kompetens, utveckling, prestation m.m. Påverkade det lönesättningen? -inte ett smack. Trots att vi var överens om att jag överpresterat gällande min befattning så fick jag en av de lägre lönelyften på arbetsplatsen.

Cecilia 2014-09-26

Min chef är chef över så många så han hinner inte ha lönesamtal med mig... Jag mailade mina argument för att jag borde ha en högre lön. Oklart vad det fick för effekt på den slutgiltiga lönen men jag fick mest i lönelyft av oss fyra som ligger i samma "pott". Beror dock nog mer på att jag legat lågt än på mitt mail.

ICY 2014-09-26

Ingen dialog, fick endast löninfo, vikarierande chef sa att hon inte kunde påverka ordinarie nya chefs lönesättning men att både hon och HR ansåg att detta var lönediskriminering? Hur fungerar det egentligen? HR ska ju utbilda chefer i chefskapet. Man hänvisade endast till 18 dagar tjl utan lön dagar vilka är en laglig rättighet och till några sjukdagar. Om AG-representanter inte är intresserade av att redovisa egna åsikter eller lyssna till medarbetares utförda arbete eller se till kompetens. Krävs det att en annan form av lönebildning kommer till. AG skyller för enkelhetens skull sin dåliga personal/lönepolitik på facket. Vi har rätt att arbeta deltid AG ska se till prestation och utfört arbete. Där jag arbetar fick nyanställda och några vilka arbetat i ca 1 v projekt mycket höga löneökningar. Det finns verkligen många delar att arbeta med i löneprocessen inte bara lönen utan också direkta orättvisor och chefers okunskap i hur författningarna ser ut.

Fariba 2014-09-26

Jag Tror precis som Tobias: Ett låtsas-lönesamtal har vi varje år, men chefen sätter lönen redan samtalet skulle jag tro.

Asta 2014-09-26

Att kalla det ett lönesamtal är ett skämt. Hos oss är det information från en icke lönesättande chef om en förutbestämd procentsats. Vill man få mer måste man tala om, vem som i så fall ska få mindre. Dessutom får man inledningsvis veta att det inte finns några pengar att förhandla om.

Lisa 2014-09-26

Både och kan man väl sammanfatta det.. Vi har numera ett utvärderingssystem där chef och medarbetare gemensamt betygssätter den anställdes insats under året. Ligger man över medel kan man förvänta sig en löneökning därefter. Problemet är att det bara är strukturdelen som styrs av denna utvärdering, dvs man lägger 2 timmars diskussion på en utväxling om maximalt 200 kr :( Å andra sidan är det positivt att arbetet bedöms efter prestation!

Rebecka 2014-09-26

Dåligt då lönesamtalet hamnade precis i luckan mellan att den förra chefen slutade och den nya hade börjat. Hade därför samtal med högre chef och hade förberett mig väl med lista på jag gjort/presterat under året och kompetenshöjade kurser jag gått etc. Allt viftades bort med orden att han inte kunde bedömma min insatts då han inte jobbat nära mig, och därför fick jag gå på ett slags genomsnitt för organisationen.

Elisabeth 2014-09-26

Vad ska man säga...Under de 3 år jag har varit anställd i företaget har nu den 5e! chefen intagits sin plats. Lönesamtalet senast utfördes av en Tf chef som delvis var styrd av vad chefen över honom tyckte, att olika individer var "värda". Denna bild blev ju något skev sett till individerna i gruppen..Han hade bett om min (allas) motivering utifrån uppsatta mål, men hade inte läst igenom det jag och flera andra hade skrivit innan samtalet förstod jag när vi sågs. Efter otroligt turbulent tid på arbetsplatsen orkar man inte argumentera, man får avväga om det är värt att kämpa (tacka nej, koppla in fack mm) kontra vara "nöjd". Inom arbetgruppen var det några som tackade nej till anbuden-orkade, men flertalet av oss bara suckade och tänkte, bättre tider kommer. Nu har en ny chef anställts och det känns stabilt än så länge, hoppfullt! Förhoppningsvis"klarar hon att leda på ett proffsigt sätt och stannar kvar.

AnnaTg 2014-09-26

På våra löne- eller utvecklingssamtal (svårt att skilja dem åt), la jag fram statistik från SACO lönesök, där det framgick att jag låg under mina kollegor och "likasinnade". Det tror jag fick upp min snedfördelade lön lite.

Fanny 2014-09-26

Jag säger såhär: Vilket lönesamtal? "Lönesamtalet" är snarare ett inbokat möte med lönesättande chef där man får meddelande om årets påslag. Påslaget är sedan tidigare bestämt i samråd med ledningen, med mycket lite utrymme för chefen att justera/ändra. Motiveringen är sen "vi har fått en gemensam pott som skall fördelas på er alla", så om någon skall ha mer är det någon annan som får mindre.

Kalle 2014-09-26

Min löneökning på 500:- baserades på närvaro och eftersom jag haft mycket sjukfrånvaro sista halvåret var det inget mera att diskutera.

Tobias Nordqvist 2014-09-26

Ett låtsas-lönesamtal har vi varje år, men chefen sätter lönen redan samtalet skulle jag tro.

Per Åstrand 2014-09-26

Haft lönesamsal senast med helt ny rektor april 2014. Samtalet grundade sig på ett verksamhetsbesök i klassrummet och övriga intryck enligt rektorn och hon var helt lyrisk som hon uttryckte det över min förmåga att skapa ordning och reda samt få eleverna med mig och arbetsron mm. Allt slutade med att jag skulle få 400kr i lönepåslag, vilket jag förkastade. Det blev inte mer, trots att jag visade siffror på betydligt mer de senaste åren.

Diana 2014-09-26

Mycket dåligt! Att det kallas individuell lönesättning inom landstinget är ett som ett dåligt skämt! Här finns verkligen en stor utmaning för fackförbundet.

Lisa 2014-09-26

Jag fick positiva ord sagt om mig och sen en lång utläggning om varför min lön inte kunde höjas med mer än vad den gjorde. Efteråt fick jag veta av andra anställda att de fått flera hundra mer än mig. Fattar inte cheferna att vi faktiskt pratar med varandra? Nu letar jag ny arbetsplats.

Emelie T 2014-09-26

Ja, jag har fått argumentera för ny lön utifrån min arbetsgivares underlagsmaterial. Ett bra samtal tycker jag. Jag hade önskat att få mer men blev ändå nöjd med drygt 1000 kr i lönepåslag. Arbetar i ett kommunägt bolag.

Charlotte 2014-09-25

På vår arbetsplats har vi allihop varit med och diskuterat fram lönekriterier som ska ligga till grund för lönesamtalet. Jag tycker samtalen fungerar ganska bra utifrån det men en risk är att man blir "låst" till de faktorer vi själva kommit överens om och får svårt att lägga till andra aspekter (om vi nu kommer på något som inte passar in i kriterierna!). Eftersom kriterierna handlar om årets insatser så kan det också vara svårt att argumentera för att ändra en tidigare sned lönefördelning även om jag tycker vi har adresserat det ganska bra på vår arbetsplats och vår chef har jobbat för att få upp alla löner.

E.A 2014-09-25

Tyvärr inte!! Det var som vanligt en lönemonolog från Region Skånes sida utan möjlighet att påverka :-(

Frida HJ 2014-09-25

De lönesamtal jag varit med på genom åren har aldrig varit någon argumentation. Bara: "den här lönen får du", punkt slut.
Kommentera