Fråga oss här!
Vi erbjuder

Anonym 2014-11-14

Är projektanställd upp till 2 år men alltid med några månader i taget på kontraktet som förnyas. Det gör att vi diskrimineras pga anställningsform. Vi får inte gå på kurser/utbildningar som de fast anställda får även om kursen skulle vara utvecklande i vårt arbete. Vi kanske ändå ska sluta snart. Vi behandlas som mindre värda på arbetet av vår chef. Bla diskuterar chefen fortsättningar och löner i korridoren, med öppna dörrar och utan förberedelse. Chefen bokar inte alltid möte utan kommer in i rummet bara. Så gör chefen inte med de "viktiga" fast anställda. Vi projektanställda på prata om vad vi gör i högst 1 min på mötena, de fast anställda får prata 30 min var om de vill. De projektanställda har plastiga mobiltelefoner, de fast anställda har smart phones. Detta är ett projekt som pågått i 18 år men där man inte fastanställer utan kör med 6-8 månader i taget i högst 2 år, sen kommer nästa in som får börja från början igen.