Fråga oss här!
Vi erbjuder

Karin 2014-03-07

Om den har, men inte på det sätt som man lätt vill sortera in frågan på. Under föräldraledighet nr 2 fick jag min chefstjänst indragen (motiv besparing, krympande verksamhet), men behöll min anställning och lön (=ingen besparing). Faktisk anledning till indragningen av tjänsten var att den kvinna (utan ak examen) jag hade till chef konstant kände sig hotad, eller åtminstone obekväm av att ha mig (yngre kvinna med dubbel ak examen) som biträdande chef. Istället erbjöds jag lägsta handläggartjänst på myndigheten ifråga och fick därefter lönerevision = 0 kr. Sökte SACO-förbundets hjälp och Naturvetarnas, men ingen hjälp fanns att få. Efter ett drygt år av för mig kränkande behandling hade jag funnit mig ett annat chefsjobb hos en annan arbetsgivare. Även kvinnor kan konsten att diskriminera och kränka kvinnor. Det är en vetskap jag som kvinna bar med mig varje dag i mitt eget chefsskap.