Fråga oss här!
Vi erbjuder

Åsa 2014-03-07

Eftersom lönen till stor del baseras på vad man presterar blir löneökningen dålig när man är helt eller framförallt delvis föräldraledig. Det är väl självklart att jag som bara jobbar 70% inte presterar lika mycket som en heltidsanställd. Men det är dem man jämförs med. Jag är statsanställd.