Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Har din karriär påverkats av att du var föräldraledig?

På lördag är det internationella kvinnodagen. Männen har fortfarande ett försprång i karriären och tjänar mer. En orsak kan vara att kvinnor i högre grad är hemma med barnen. Nu vill vi veta om din karriär och lön har påverkats av att du var föräldraledig.

Publicerad: Uppdaterad:

Kommentera längst ner på sidan.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Konsult 2014-03-28

Ja och nej. Det har aldrig varit något muttrande -vare sig hos kollegor eller chef-om när jag vabbar eller jobbar deltid. Däremot, som konsult med gravidmage, var det inte läge för att sälja in uppdrag till kunder (just när jag hade skaffat tillräckligt med erfarenhet för att ta ett kliv uppåt från handläggare till uppdragsledare) eftersom kunderna skulle förstå att det ändå inte skulle bli jag som skulle utföra jobbet. Det gjorde att jag fick harva med diverseuppgifter i andras uppdrag fram till f-ledigheten. Att jag jobbade 50% första tiden när jag kom tillbaka gjorde också att harvandet fortsatte. Det var inte uttalat, men en uppdragsledare behöver vara mer tillgänglig. Jag kan förstå min arbetsgivare, men visst var det lite tråkigt. Lönen följde med mina "harv"-prestationer, dvs inga stora hopp. Ingen på avdelningen fick stora löneökningar det året, så det berodde även på företagets övergripande ekonomi. Min sambo jobbar också privat men inom en helt annan bransch, också samma deltid som jag (75%), var hemma tidigt och länge på f-ledighet, vi har försökt dela så jämnt det bara går. Hans löneutveckling har tagit stormkliv uppåt, ffa behov av hans kompetens och för att behålla honom. Hade de börjat krångla med att sura om vab eller deltid hade han snart bytt jobb. Jag är stolt över att han är så uppskattad på sitt jobb, men en del dagar känns det lite ojämnt att han har dubbla min lön. Vi har gemensam ekonomi dock, så jag får ut lika mycket av den som han. :-)

Akademikermamma 2014-03-23

Ja. Fick en löneökning under föräldraledigheten som var rejält mycket lägre än vad jag brukar få.

Gunilla 2014-03-12

Jag tycker att föräldraledigheten påverkat min karriär genom fördröjning av min utveckling och möjlighet till vissa arbetsuppgifter som i stället fördelats till andra. Främst beror det på att man inte varit närvarande när uppgifterna skulle lösas och inte ngn diskriminering. Tycker min statliga arbetsgivare sköter synen på föräldralivets vedermödor gäntemot yrkeslivet på ett bra sätt.

Karin 2014-03-12

Jag har haft tillfälliga forskartjänster vid mina tre föräldraledigheter och det har "tajmats in" alla gånger så att jag inte har haft någon säker anställning att komma tillbaks till (pga 2-årsregeln). Vid sista föräldraledigheten tackade jag nej till en annan tjänst för att jag blev lovad att få komma tillbaka till samma institution efter ledigheten. Men då hade forskningspengarna gått till någon annan och jag var inte intressant längre. Så nog har det påverkat min karriär negativt, mycket värre än jag hade trott innan. Nu har jag lämnat forskningen, mycket pga dessa erfarenheter.

Ingemar 2014-03-10

Jag tog föräldrarledighet med 25% 1985 och 5 år framåt, vilket lades upp så att jag varje dag åkte hem tidigare från arbetet för att ta hand om våra tre barn. Med en tjänst på 75% har det inte påverkat min karriär på något sätt. Jag blev byråchef under den perioden. Dock innebar det att jag för att hinna med arbetade utan ersättning på vardagskvällarn när barnen lagt sig. Detta gjorde jag utan att arbetsgivaren visste om det. Dämed kunde jag ägna all tid åt barnen efter dagishämtning kl 15 och fram dess godnattsagan var läst. Att sedan ägna lite fritid på vardagskvällarna åt arbetet medförde att jag inte behövde känna mig så pressad på arbetet. Luncherna blev bara 15 min med matlåda, dvs det gällde att utnyttja tiden. För familjen och mig var detta ett lyckat upplägg. Det var ju inte så vanligt att ta föräldrarledigt på den tiden, men kontentan av detta är att har man ambitioner så får man bjuda lite på sin fritid.Det gäller oavsett om man är föräldrarledig eller ej. Egen fortbildning måste ju ständigt ske, men idag krävs det bara kurser. Eget ansvar i den senare frågan lyser tyvärr allt för ofta med sin frånvaro.

efa 2014-03-10

Ja, till det negativa. Min tjänst gjordes om när jag var föräldraledig och jag var med på ett möte där detta diskuterades men när jag hade synpunkter så var ändringen redan beslutad. Jag fick en lägre tjänst medan min vikarie fick den som motsvarade min tidigare tjänst. Har sedan dess bytt arbetsgivare och är nu på g igen :)

H 2014-03-10

"... Männen har fortfarande ett försprång i karriären och tjänar mer. En orsak kan vara att kvinnor i högre grad är hemma med barnen..." Det är en text jag inte på något sätt kan identifiera mig med. Jag är man och på mitt jobb innehas de flesta chefsposter av kvinnor, de flesta kvinnor har oftast högre lön än mig. Min sambo tjänar idag ca 30 % mer än mig. Jag har jobbat betydlig längre än henne och vi båda är akademiker, inom stat och landsting ska tilläggas och vi har delat på barnledigheten. Hur det ser ut inom den privata sektorn har jag ingen aning om, men om jag hade ett företag skulle jag sannolikt anställa och ge lön efter kompetens inte efter kön.

Mia 2014-03-10

Nej, varken karriär eller lönen har påverkats negativt av mina förädraledigheter, jobbar i landsting. Men min närmsta kollega blev sur som en snok, och baktalade mig och trakasserade mig när jag kom tillbaka. Kvinnliga kollegan missade inte ett tillfälle att ständigt kommentera vid vab hur jobbigt det var att jag deltidsarbetade och vabbbade istället för att vara hemma helt och hållet "som man ska vara". Detta har lett till att jag valt en annan arbetsplats idag.

Maja 2014-03-07

Min föräldrarledighet var helt klart till min fördel. Fick större ansvarsområde och chans att utvecklas inom företaget. Tyvärr fick jag utstå ganska bitska kommentarer från mina kvinnliga medarbetare då jag inte gick ned i arbetstid utan fortsatte att jobba heltid när jag kom tillbaka till jobbet för ca 10 månader sedan. Trodde vi som kvinnor hade kommit längre än så...

Albert 2014-03-07

Om jag säger så här: Jag tror inte det var till min fördel.

Hippolog 2014-03-07

Nej, jag var "föräldraledig" 15 år under perioden då mina tre barn var små. Tack vare att vi bodde på en gård och hade hästuppfödning skaffade jag mig massor av erfarenhet och kunskap som jag hade stor nytta när jag senare sökte in på Hippolog-högskolan. Tack vare den utbildningen och senare även gymnasielärarexamen har jag kommit upp i nuvarande löneläge.

Karin 2014-03-07

Om den har, men inte på det sätt som man lätt vill sortera in frågan på. Under föräldraledighet nr 2 fick jag min chefstjänst indragen (motiv besparing, krympande verksamhet), men behöll min anställning och lön (=ingen besparing). Faktisk anledning till indragningen av tjänsten var att den kvinna (utan ak examen) jag hade till chef konstant kände sig hotad, eller åtminstone obekväm av att ha mig (yngre kvinna med dubbel ak examen) som biträdande chef. Istället erbjöds jag lägsta handläggartjänst på myndigheten ifråga och fick därefter lönerevision = 0 kr. Sökte SACO-förbundets hjälp och Naturvetarnas, men ingen hjälp fanns att få. Efter ett drygt år av för mig kränkande behandling hade jag funnit mig ett annat chefsjobb hos en annan arbetsgivare. Även kvinnor kan konsten att diskriminera och kränka kvinnor. Det är en vetskap jag som kvinna bar med mig varje dag i mitt eget chefsskap.

Oskar 2014-03-07

Det kan jag inte säga att den har. troligen åt andra hållet då. Mina arbetsgivare verkar alla ha uppskatta den tid jag lägger på mina barn. Min primära sysselsättning under föräldraledigheterna har varit Student, Forskare (företag) och Forskare (universitet). I samtliga fall har jag fört en tydlig och klar dialog. Mest kul blev det egentligen under de två föräldraledigheterna på universitetet då jag deltar i ett mycket internationellt projekt och väldigt ofta måste förklara varför i hela friden jag är hemma med barnen.

CH 2014-03-07

JA! Var på flera anställningsintervjuer för ett drömjobb. Hade sagt till chefen, som var kvinna, att jag var föräldraledig, men när slutintervjun var så började hon pressa mig på om jag skulle jobba deltid efter föräldraledigheten. Jag hade inte en tanke på att jobba deltid men det var uppenbarligen ett problem för dem att jag hade "rätt" att göra det. De ville ha "någon som kunde jobba heltid". Jobbet gick till den andra sökanden. Jag kände mig tydligt diskriminerad som förälder och som kvinna. De bröt även mot lagen när de agerade på det sättet. Jag hade ingen aning om att det gick till så på 2000-talet!!

Åsa 2014-03-07

Eftersom lönen till stor del baseras på vad man presterar blir löneökningen dålig när man är helt eller framförallt delvis föräldraledig. Det är väl självklart att jag som bara jobbar 70% inte presterar lika mycket som en heltidsanställd. Men det är dem man jämförs med. Jag är statsanställd.

Pelotard 2014-03-07

Jag tog ut pappaledighet när vi ägdes av ett norskt företag, och där pågår fortfarande 50-talet. Jag degraderades raskt, vilket var exakt vad jag förväntade mig av ett företag där ledningen rakt upp och ner skröt med att de inte brydde sig om sina barn. Men eftersom jag ändå fick behålla lönen, klagade jag inte - det blev mindre jobb för samma pengar...

Surr 2014-03-07

Jag jobbar statligt inom forskning och måste tyvärr säga att lönen påverkas väsentligt av att jag har fyra barn.Trots att chefen är nöjd med mitt arbete så hålls min lön nere av att jag vill gå i tid om dagarna (jag jobbar ändå heltid) och att jag då och då behöver vabba. Mycket tråkigt!

Mamma 2014-03-07

Ja och nej. Jag hade ett vikariat som jag inte fick förlängt under min första graviditet. Jag kan inte säga till 100% att detta berodde på att jag var gravid och skulle vara föräldraledig, eftersom vi var flera stycken som började inom en period av fyra veckor och jag tekniskt sett var sist in och ingen av oss hade hunnit få någon företrädesrätt. Nu är jag gravid igen på en ny arbetsplats (på samma sjukhus) och påbörjar föräldraledigheten om några veckor, men där upplever jag inte alls att det är några problem, min chef är snarare orolig för att jag inte skall vilja komma tillbaka...

Carolina 2014-03-07

På sätt och vis påverkades min karriär av min föräldraledighet. Jag missade att vara först med att publicera vissa resultat, en annan grupp hann före. Sedan missade jag ett viktigt samarbete då det blev tokigt med timingen. Utöver det, skulle jag inte säga nämnvärt än så länge.

Eva 2014-03-06

Nej det har den inte.

Susanne 2014-03-06

Jag var Vd när jag födde mina två barn. Men jag anställde vid varje mamma-ledighet en vikarie som fick sköta det praktiska medan jag höll kontakten med styrelsen och koll på verksamheten. Så jag jobbade lite under hela mammaledigheten. Min karriär har inte påverkats alls av barnafödandet, däremot har den påverkats av att jag valt jobb som jag tyckt vara kul och struntat i karriär. Jag vill kunna bestämma vad jag kan säga och stå för utan att fråga någon chef om lov.

Bep Weijand 2014-03-06

Min karriärstart i Sverige blev uppskjuten då jag tog hand om mina fyra barn. Inte förrän vid 58 års åldern fick jag jobb som matchade mera min bakgrund. Och som jag nu igen till sommaren har för femte året.

Peter 2014-03-06

Jag och barnets mor delade föräldraledigheten lika. Jag har inte upplevt att min lön har påverkats av detta, inte arbetsuppgifter eller liknande i övrigt heller. Min arbetsgivare är i hög grad positiv till det här med föräldraskap bland de anställda, vilket kanske spelar in.

Daniel 2014-03-06

Löneutvecklingen har definitivt påverkats av att man arbetat deltid. Ur det perspektivet hade att ta helt ledigt varit överlägset bättre då det finns uttalade regler om att lönen ska följa med. När man går ner i tid med t.ex. 25% ser arbetsgivaren det som att man endast utvecklats 75% av vad kollegorna gjort och att löneutvecklingen alltså ska motsvara detta. En "dubbelbestraffning" som är svår att värja sig mot.

JNW 2014-03-06

Nej, karriären har inte påverkats av att jag varit föräldraledig, men föräldraskapet i sig har påverkat min karriär.

mv 2014-03-06

Min karriär har inte påverkats av att jag var föräldraledig. Trots att ingen frågar vill jag bara nämna att min karriär har väsentlig påverkats av att jag var tjänstledig.

Rutger 2014-03-06

Jag ser att de som är föräldrar drar ifrån i löner jämfört med de som inte har barn. Räknar man sedan in all ledighet som uppkommer i samband med VAB etc så är det solklart en stor fördel. På min staliga arbetsplats tjänar inte kvinnor generellt mindre än män.
Kommentera