Fråga oss här!
Vi erbjuder

Charlotta 2014-08-16

För mig verkar det som om kemikalier anses ofarliga tills det bevisats att de är farliga. Tycker att det borde vara tvärt om... Jag känner mig verkligen inte trygg med de ämnen som finns i omgivningen. Jag tänker framför allt på våra barn som exponeras för en rad ämnen redan i livmodern och via bröstmjölken. Jag har förstått att det finns mödrar som avstår från att amma för att skydda sina barn från farliga ämnen som de inte har kontroll över i bröstmjölken.