Fråga oss här!
Vi erbjuder

Månadens fråga: Är du orolig för kemikalier i vardagen?

Varje dag utsätts vi för kemikalier, i allt från bananer till leksaker och dammråttor under sängen. Media är snabba att hänga på forskarnas varningar och larmar. Nu undrar vi om du är trygg med samhällets kontroll av kemikalier.

Publicerad: Uppdaterad:

Kommentera längre ner på sidan. Läs mer om risker med kemikalier.

Palle Liljebäck

chefredaktör

Kommentarer

Wille 2014-08-28

Ja, jag är orolig. Nej, jag är inte trygg med samhällets kontroller, regler (gränsvärden, förbud och tillstånd) eller befintlig kunskap om kemikaliers påverkan.

Pontus 2014-08-26

JA! Och vi försöker göra det som går för att undvika att främst våra barn utsätts. Vidare tänker man ju också på de människor som arbetar med besprutning av grödor och tillverkning av prylarna som innehåller dessa ämnen, i länder med kanske många gånger betydligt sämre miljö- och arbetarskyddslagar än våra, industriutsläpp från tillverkningen samt också själva produktionen av tillsatsämnen och bekämpningsmedel m m och utsläppen från de fabrikerna. Det känns som riktiga eländesfrågor!

PAV 2014-08-26

Ja, jag är orolig för vad man utsätts för varje dag.Får vi ens höra om vad som görs och produceras och importeras osv? Jag tycker inte att frågan tas fram tillräcklig ofta och då finns det inte tillräckligt med eko mat och alternativa leksaker och annat för att göra upp skillnaden. Det krävs insyn i samhällets användningen av kemikalier för konsumenter och medborgarna. Vem tjänar det här egentligen? Barnen växer upp med större och större halter av kemikalier i kroppen samtidigt som felbeslut som Vattenfalls planerade kolgruvor i södra Tyskland blir enklare och enklare att fatta. Jag tycker att det finns anledningar för att oroa sig.

UB Andersson 2014-08-23

Nej, jag är trygg. Utan kemikalier ginge vi under! Glöm inte att allt består av 'kemikalier'. Av de som vi äter är de flesta livsviktiga för oss, även vissa tungmetaller. Gifthalten i vår miljö är heller inte heller generellt särskilt hög, och har troligen minskat p.g.a. den tillsyn vi idag har. Det var säkert sämre förr. Vi borde oroa oss mer för vad vi stoppar i oss i form av socker, mjöl- och mjölkmat. Detta har i de flesta fall mycket större påverkan på våra liv än några odefinierade 'kemikalier'...

LK 2014-08-21

Jag är mycket orolig för kemikalier i vardagen eftersom vi varje dag på jobbet vistas 8 timmar i luft fylld av kemikalier. Trots ändlösa påpekande och inspektioner av ventilationen sker inget markant. Nästan alla drabbas av huvudvärk, andningsproblem eller migrän. Man säger att byggnaden är gammal, ventilationen så bra den kan vara osv. Samtidigt får den ena efter den andra arbetskamraten bröstcancer. Men givetvis kan man inte bestämt säga att det beror på arbetsmiljön. Själv börjar jag dock fundera.... Hur länge vågar jag vara kvar?

Dr G 2014-08-18

Jag är faktiskt mest orolig för effekterna av påtvingad psykofarmakaanvändning. Min s.k. läkare vill kombinera Zyprexa och Abilify. Jag kommer inte att kunna arbeta.

Charlotta 2014-08-16

För mig verkar det som om kemikalier anses ofarliga tills det bevisats att de är farliga. Tycker att det borde vara tvärt om... Jag känner mig verkligen inte trygg med de ämnen som finns i omgivningen. Jag tänker framför allt på våra barn som exponeras för en rad ämnen redan i livmodern och via bröstmjölken. Jag har förstått att det finns mödrar som avstår från att amma för att skydda sina barn från farliga ämnen som de inte har kontroll över i bröstmjölken.

Karin Ask 2014-08-15

Jag är orolig! Vi omger oss med så mycket konstiga ämnen varje dag. Tänk bara på alla hygien- och hudvårdsprodukter! Tänk vilka volymer... En del skumma ämnen får vi i oss direkt. Resten spolar vi ut i naturen. Vad händer sen? Blir det kanske en ackumulerad mängd svårnedbrytbara ämnen som till slut får effekt någonstans i världen?

Jens Råberg 2014-08-15

Det behöver nog bytas golv i stor del av allmännyttans hyreshus för att skydda människors luftvägar och könsutveckling från ftalater.

Alis 2014-08-15

Kemikalier tillsammans med biologisk mångfald och växthuseffekten är tre allvarliga miljöproblem idag. Kemikalieproblemen är farligare än man tror, kanske t.o.m. värre än de andra två...

Albert 2014-08-15

Nej jag är inte orolig. Man kan inte oroa sig för allt. Däremot så tycker jag det är onödigt att utsätta barn för onödiga risker. Så man försöker tänka lite på hur tex frukt och grönsaker kommit till och att komma ihåg att skölja dessa. I yrket träffar jag ofta på förskolor där de har mycket "lekmaterial" på gården i form av gamla bildäck, plast tunnor och PVC-rör etc. Och detta undrar jag om man verkligen ska ha även om det är "pedagogiskt".

Stina 2014-08-14

Ja, och uppgiven över att det är så svårt att hitta trygga alternativ. Inte minst med tanke på att försöka skydda min lilla dotter... Det behövs definitivt hårdare lagstiftning och bättre kontroller!

Per 2014-08-14

Det är märkligt att lagstiftningen är så diffus som den är. Själv har jag inget som helst förtroende för samhällets kontroll på hur det fungerar. Min upplevelse är att det visserligen händer en hel del, men det är inte samhället i sig som står för kontrollen, utan snarare upprörda drabbade som agerar i egen sak, vilket tvingar samhället att reagera.

Jag tycker att 2014-08-14

Är inte diskussionen felvänd? Varför diskutera riskerna med kemikalier I t.ex. mat? Försök förklara varför de används I stället. Jag tycker alltså, utan att vara expert, att faktum att i matbutiken valet är mitt, mellan mat och "eko mat", bevisar att många kemikalier i mat är onödiga. Varför inte förbjuda de kemikalier som redan nu inte finns i eko mat rakt av? I hela EU. Skulle inte det ge lika förutsättningar för alla?

Daniel Otterholm 2014-08-14

Delvis. Speciellt eftersom det finns för lite forskning på totalt påverkan från fler källor och kombinationer av kemikalier.

Emma 2014-08-14

JA! Framförallt när det gäller barnen. Det finns inga gränsvärden för den samlade mängden kemikalier barn får i sig, bara för enskilda ämnen. Barn förr utsattes inte i närheten för så mkt skit, vare sig i hemmen el i förskolorna. Allt i dag består av plast, plast och åter plast och den är ju inte giftfri precis. Maten är mindre näring i än förut då den i vissa fall inte ens odlas i jord och grönsakerna sprutas som aldrig förr. Samhället borde göra mer för att giftsanera förskolor/skolor och se till att barnen får bättre mat.

Arja 2014-08-14

Som naturvetare är jag inte orolig för medialarm, eftersom jag kan lättare sätta larmet i sitt sammanhang. Men däremot oroar jag mig för de otaliga kemikalierna som vi kontinuerligt exponeras till. Jag tänker främst på barn, kommande generationer och naturen som får ärva jorden efter oss.

Ola Runfors 2014-08-14

Oro skapar bara mer ohälsa. Risker med summan av den giftexponering vi utsätts för kan inte uteslutas. Genom att göra aktiva och genomtänkta val i vardagen -mat, inredningsdetaljer, livsstil mm - går det till viss del att välja en mer hälsosam väg i livet.
Kommentera