Fråga oss här!
Vi erbjuder

Lönesamtal jämnar ut löneskillnader mellan kvinnor och män

På lördag är det internationella kvinnodagen. Fortfarande har kvinnliga akademiker sämre livslön än sina manliga kollegor. Men det finns lösningar. Lönesamtal har visat sig gynna kvinnor, som tjänar mest på att förhandla om sin egen lön.

Publicerad: Uppdaterad:

I nästan alla yrken tjänar män mer än kvinnor, visar aktuell statistik från Saco. Bland naturvetare sticker matematiker och statistiker ut på ett positivt sätt, med en skillnad i livslön på 2 procent. Agronomer uppvisar en skillnad på cirka 7 procent.

Den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män minskar, men är fortfarande 3 procent, enligt Naturvetarnas löneenkät från 2012. Det positiva är att löneskillnaden minskat över tid och att naturvetare ligger bättre till än många andra grupper.

Varför tjänar män mer än kvinnor?

– Det finns fortfarande felaktiga föreställning om manligt och kvinnligt. Traditionella mönster gör att arbetsgivare inte satsar på unga kvinnor i samma utsträckning som män, säger Kristofer Jervinge.

Men det finns lösningar som kan bryta mönstret. Lönesamtal har visat sig gynna kvinnor, som tjänar mest på att förhandla om sin egen lön.

– Tidigare analyser från Saco visar också att kvinnor gynnas av lönesamtalsmodellen. Genom att Naturvetarna arbetar för att lön ska baseras på kompetens, ansvar, arbetsuppgifter och prestation i avtal och gentemot arbetsgivare kan vi minska dessa skillnader, säger Kristofer Jervinge.

Kommunerna är bäst

Inom kommunal sektor finns inga oförklarade löneskillnader alls mellan kvinnor och män bland Naturvetarnas medlemmar. Det är också i kommuner som kvinnor tjänar allra mest på sitt lönesamtal.

– Lönesamtalet kan uppmärksamma chefer på ogrundade löneskillnader. Det kommer inte att lösa alla problem då det finns kvinnodominerade yrken där kompetens inte värdesätts och där lönenivåerna är låga. Dessa strukturella skillnader måste attackeras från flera håll.

Fler kvinnliga chefer

En fråga som inte ska underskattas är andelen kvinnliga chefer. Därför är det positivt att se att andelen av Naturvetarnas kvinnliga medlemmar som innehar chefspositioner också ökat över tid.

– Om vi kan fortsätta att utveckla lönesamtalsprocessen, såväl hos arbetsgivare som hos Naturvetarnas medlemmar, kommer löneskillnaderna att minska. Det räcker inte i sig, men tillsammans med andra insatser kan skillnaderna i livslön raderas på sikt.

Kristofer Jervinge

teamchef påverkan

Kommentarer

Anette Andsten 2014-03-07

Hej Maskros,
Det är lokalföreningarnas ansvar att se till att löneavtalet följs. Om det inte fungerar så behöver föreningen kontakta Naturvetarna centralt så får vi stötta dem i det fortsatta arbetet.

Om det inte finns en förening som kan bevaka att löneprocessen fungerar på arbetsplatsen är medlemmar välkomna att kontakta oss direkt. Ring vår jour i första hand, här hittar du våra kontaktuppgifter: www.naturvetarna.se/Kontakt

Vänliga hälsningar
Anette Andsten, ombudsman på Naturvetarna

Våreld 2014-03-07

Löneskillnader åtgärdas aldrig eftersom det finns för lite pengar och "männen kan inte missgynnas i lönerevisionen eftersom de också gjort ett bra jobb". På så sätt cementeras inte bara ursprungliga skillnader utan ökas på hela tiden eftersom alla bara tittar på procentuella höjningar. Lönesamtal väcker bara förhoppningar om något som aldrig kommer att hända. Och på mansdominerade arbetsplatser bortförklaras skillnaderna som statistiskt orsäkra pga det låga kvinnoantalet.

Maskros 2014-03-06

Det förutsätter ju tyvärr att chefen går med att ha ett lönesamtal. Efter flera påstötningar har jag fortfarande inte fått något lönesamtal och nu är förhandlingarna över. Naturvetarna på min arbetsplats känner till problematiken, men verkar nöja sig med att surt konstatera att "arbetsgivaren inte följer riktlinjerna om lönesamtal".
Kommentera