Fråga oss här!
Vi erbjuder

Allt är inte guld som glimmar 2015-01-06

Se upp! Försäkringen gäller INTE om man har sagt upp sig själv. Inte ens efter det att karenstiden har gått ut och A-kasseersättningen börjat betalas ut. Vår tidigare bostad tillhörde min sambos arbetsgivare. När sambon fick jobb på annan ort fick jag välja mellan att stanna kvar i staden som vi bodde i och söka ny bostad, vilket är svårt i universitetsstäder, eller flytta med sambon. Med anledning av det långa avståndet till sambons nya jobb valde jag att säga upp mig för att söka jobb i den nya regionen. (Jag har jobb idag). Beslutet att säga upp mig kom att kosta mig mycket då denna försäkring som Na skriver är så fantastisk inte gällde. Inte ens efter karenstiden tagit slut och A-kasseersättningen börjat betalas ut gäller försäkringen. Endast de som har försörjningsbördan för små barn omfattas av försäkringsskyddet i ett sådant läge. Naturvetarna skyllde på A-kassan medan de hänvisade tillbaka. Slutligen visade det sig genom Na:s jurister att de inte förhandlat om försäkringsvillkor för den grupp jag tillhörde.