Vi erbjuder

Får jag anlita min bror?

Fråga experten: Jag har under många år arbetat inom trädgårdsnäringen. Min bror är verksam inom samma bransch och är en mycket duktig arborist och trädgårdsmästare. Nu har jag fått ett drömjobb som chef för en parkförvaltning och ska anlägga en ny stadspark. Jag skulle behöva anlita min bror, men inser att det kan bli problematiskt. Hur ska jag göra?

Publicerad: Uppdaterad:

Naturvetarna svarar:

Du gör klokt i att fundera på denna fråga. Som anställd i en kommun, arbetar du på kommuninnevånarnas uppdrag. Rättssäkerhet och opartiskhet är grundläggande i offentlig verksamhet.

Inte gynna någon

Som kommunalt anställd lyder du bland annat under förvaltningslagen och kommunallagen. Reglerna säger i korthet att du inte får misstänkas ha personliga intressen eller gynna någon närstående när du fattar beslut i en fråga. Det som kallas för jäv. Det skulle alltså strida mot reglerna att ta in din bror som entreprenör, om det är du som fattar beslut om vilka entreprenörer som skall anlitas.

lyft frågan med chefen

Mitt förslag är att du redan nu lyfter frågan med arbetsgivaren och går igenom vilka principer som gäller vid upphandling. Om din bror beslutar sig för att lämna anbud på uppdrag hos din nya arbetsgivare, se då till att du inte alls är med i handläggningen av ärendet.

Ladda gärna ner Sveriges Kommuner och Landstings skrift, Om mutor och jäv - vägledning för anställda i kommuner, landsting och regioner, där finns mycket matnyttigt till din frågeställning.

Kommentarer

Kommentera
Naturvetarna sparar viss data (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse. Genom att använda Naturvetarnas webbplats godkänner du detta / Om cookies